Sveriges Konsulat i GranadaDela

Spanien > Ambassader & Konsulat

Sveriges konsulat i Granada

Konsulatet representerar Svenska statens åtaganden och intressen i Spanien. Konsulatet utför de arbetsuppgifter som är nödvändiga för att utveckla och förbättra samarbetet mellan Spanien och Sverige.

Konsulatet i Granada leds av Vacant – Honorär Konsul Sverige i Spanien och nås per telefon (+34) 91 702 2000 (Embassy in Madrid) eller e-post ambassaden.madrid@gov.se

Konsulaten i Spanien delas in i honorärkonsulat, konsulat och generalkonsulat beroende på omfattningen av verksamheten. Konsulaten är oftast belägna i någon annan stad än i Spaniens huvudstad. Konsuln representera Sverige i olika officiella sammanhang och vägledning i frågor som rör Spanien.

Honorärkonsulat leds av en honorärkonsul. Detta är vanligtvis en självständig näringsidkare (främst medborgare i Spanien) som utför begränsade konsulära uppgifter på deltid, i en stad där Sverige inte har en representant.

Kontaktperson

Vakant för närvarande

ambassaden.madrid@gov.se +34 91 702 2000