Dela

Svensk bil i Spanien

Får jag köra min svenskregistrerade bil i Spanien?

Om du inte är resident gäller följande: När du som turist kör din bil genom tullen i Spanien, och tulltjänstemannen mot förmodan stoppar dig, behöver du bara visa ditt giltiga svenska körkort, bilregistreringspapperen och en giltig trafikförsäkring. Man kan köra sin svenskregistrerade bil i Spanien upp till sex månader.

Är du fast boende, det vill säga resident, så är det följande bestämmelser som gäller: Det går inte att under några omständigheter köra sin svenskregistrerade bil i Spanien om man har residencia eller vistas mer än 183 dagar per år i landet. Så snart man har erhållit residencia får man inte framföra sin svenska bil ens en meter. Då måste man ta hem den till Sverige eller sälja den till någon svensk bilfirma i Spanien, alternativt till någon bekant som fortfarande inte har residencia. Det kan bli böter om en resident kör en utlandsskyltad bil i Spanien.

Kan en svensk turist köra en spanskregistrerad bil?

Ja, och numera räcker det att köra bilen med ägarens tillstånd om alla papper är i ordning och trafikförsäkringen är betald. Enligt lagen krävs ett skriftligt godkännande från ägaren men i praktiken accepterar polisen ett muntligt godkännande samt alla bilpapper i ordning. Skulle polisen bedöma att skäl föreligger för kontroll, kan du i undantagsfall bli tvungen att presentera ett skriftligt intyg från bilens ägare att du har tillstånd att låna bilen. Du kan köra bilen med ditt svenska körkort. Du får också som turist i Spanien köra hyrbil.