Dela

Den offentliga spanska sjukvården

Sjukvårdsförmånerna i Spanien innefattar allmän och specialiserad medicinsk vård, sjukhusvistelse, laboratorieprov, rabatterade mediciner, förlossning, akutvård och sjuktransporter. Behandling av en husläkare (médico de cabecera) kan man få på en lokal läkarstation (centro de salud, consultorio eller ambulatorio). För att beställa tid (cita previa) med sin husläkare ringer man en eller två dagar i förväg. Handlar det om en akut sjukdom anmäler man sig på läkarstationens akutmottagning (urgencia). I Spanien har alla offentliga sjukhus en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet. Om du blir akut sjuk har du alltså rätt till fri akutvård. Skillnaden mellan Sverige och Spanien är dock inte så stor. Beroende på hur akut ditt vårdbehov är får du vänta mer eller mindre länge. Att sitta en hel natt på akutmottagningen är inget ovanligt, varken i Linköping eller i Marbella. Observera att det europeiska sjukvårdskortet och det spanska socialförsäkringskortet endast gäller på de statliga sjukhusen och vårdcentralerna, inte hos någon skandinavisk privatläkare med egen mottagning.

Språkkunskaper i sjukvården

Läkaren ordnar eventuell röntgen eller annan diagnostisk undersökning och arrangerar vid behov ett möte med en specialist på en specialklinik eller på specialistavdelningen på sjukhuset. Eftersom det är ovanligt att personalen talar engelska så är det att rekommendera att ta med någon bekant som kan lite spanska, om du inte kan det själv förstås. Ibland kan man få uppfattningen att vårdpersonalen är engelsktalande därför att receptionisten förstår och talar lite engelska men det innebär inte att sjukvårdspersonalen gör det. Den yngre generationen läkare och sjuksköterskor talar däremot nästan alltid lite engelska, men de är inte så många. Vid vissa sjukhus i turistområdena har man insett att detta är ett problem och har skaffat hjälp från tolkar som ofta arbetar ideellt. De privata sjukhusen har en helt annan inställning till språkproblemen. Det finns flera sjukhus utmed Costa Blanca och Costa del Sol med norska, danska, finländska och svenska fast anställda medarbetare. Vid behov av specialistvård ger din läkare dig en remiss (volante) och du får en tid, normalt inom två veckor, hos en specialist på hans klinik eller på samma sjukhus.

Privat sjukförsäkring – ett alternativ

Vill du slippa nackdelarna med offentlig sjukvård så rekommenderar jag en privat sjukförsäkring. De finns i alla prisklasser och med olika täckning. Din ålder påverkar priset, för en 50-åring kan de billigaste försäkringarna ligga på något under 600 euro per år och de dyraste på över 1 500 euro. De flesta är mycket bra och ger dig, beroende på vilken premie du vill betala, en mycket god service vid alla tänkbara sjukdomssituationer, i Spanien och utanför landet. Du kan i vissa fall även få helikoptertransport till sjukhusen vid akutbehov. För en tilläggspremie erbjuder några sjukförsäkringar också möjlighet till operationer och vård i andra länder än Spanien. Man väljer själv dessa länder och det innebär att om du har valt Sverige som extraland kan du själv bestämma om du vill göra en operation i Spanien eller i Sverige. Kostnaden för transporten till Sverige får du däremot stå för själv.

Läs mer om privat sjukförsäkring här.