Dela

Böter i Spanien

Böter för trafikförseelser

Du kan få böter på olika sätt, beroende på vad som har förorsakat en förseelse. Om du åker fast i en hastighetsradar för att ha kört över fartgränsen, får du ett brev på posten med boten. Det finns också varningsskyltar uppsatta som indikerar var fartkontrollerna är. När det gäller fortkörning är en enkel tumregel att om du kör under 10 kilometer i timmen för fort så riskerar du normalt inga böter. Om du kör 10–20 kilometer i timmen för fort är bötesbeloppet 100 euro. Hastigheter från 31–40 kilometer i timmen för fort ger en kostnad på cirka 140 euro. Många andra böter utdelas direkt av polisen under de många rutinkontroller, där man stoppar och kontrollerar bilar. Då är det viktigt att du har korrekt dokumentation i bilen, som försäkringsbesked, körkort, registreringsbevis och – om bilen är äldre – det senaste ITV-märket fullt synligt. Är du resident i Spanien får du en kopia på förseelsen och information om var och när du ska betala boten. Du kan betala den på plats eller på ett lokalt postkontor eller på vissa av Banco Santanders bankkontor. Du kan också ringa 060 för att betala eller gå in på DGT:s (Dirección General de Tráfico) hemsida. Om du beslutar dig för att betala online så behöver du ett kreditkort men inget elektroniskt certifikat. Sedan får du åka vidare. Om du däremot inte är resident är det annorlunda. Böterna måste betalas kontant direkt eller via ett inbetalningskort. Har man inte pengar får man lämna bilen och följa med till polisstationen, där man får försöka lösa betalningen. Därefter får man tillbaka bilnycklarna. Storleken på böterna för olika trafikbrott är följande:

  • Mindre förseelser: 50–90 euro.
  • Grova brott: 91–300 euro, och det kan även innebära indraget körkort i upp till tre månader.
  • Mycket grova brott: 301–600 euro och alltid indraget körkort i upp till tre månader.
  • Övriga grova trafikförseelser: 95–1 500 euro och indraget körkort upp till ett år.

Om man åter begår mycket grova trafikbrott inom två år efter att man blivit dömd för ett trafikbrott dras körkortet in för all framtid. Detta går att undvika om den, som har begått brottet, genomgår en ny körkortsutbildning efter 12 månader.

Exempel på dessa mycket grova brott är att:

  • Köra med av alkohol, droger, eller liknande substanser i blodet.
  • Överskrida mer än 50 % av hastighetsgränsen.
  • Köra mot körbanans färdriktning.

Rabatt på böter!

I Spanien finns ett för oss svenskar mycket ovanligt, men ganska sympatiskt, sätt att betala sina böter i tid. Man arbetar enligt ett system som innebär att om du betalar boten inom en viss utsatt tid, så behöver du bara betala halva beloppet. Det gör en stor skillnad att betala 60 euro istället för 120 och systemet kan också få den ursprungliga boten att verka som rent ocker om du inte betalar i tid. Men det finns fler rabatter! Får du parkeringsböter så går det till exempel i Marbella att annullera boten inom 30 minuter för en kostnad av tre euro eller, om du inte hinner, ta chansen att betala med 50 procents rabatt inom två veckor. Bor du i Fuengirola kan du annullera din felparkeringsbot direkt i betalmaskinen upp till 72 timmar efter felparkeringen till en kostnad av mellan tre och sex euro.

Om du inte betalar dina böter i Spanien

Om du inte betalar din Spanska trafikbot (multa) inom föreskriven tid, så kommer du aldrig att få en påminnelse eller ett krav. Men tro inte att den är bortglömd. Den registreras på din bil eller motorcykel och du kan inte sälja eller avregistrera fordonet utan att betala. Den spanska trafikmyndigheten lägger en betalningsanmodan (embargo) på ditt bankkonto och kan hålla ditt konto spärrat tills skulden är reglerad. Så betala dina böter, för du kommer inte undan! Och missa inte möjligheten att få den 50-procentiga rabatten om du betalar inom en viss tid.