Dela

Skatter för residenta i Spanien

Vem kan drabbas av spansk skatt? Jo, först den som äger en spansk bostad som används vid tillfälliga besök i Spanien eller den som bara tillfälligt arbetar i Spanien. En annan grupp inbegriper dem som bor minst 183 dagar per år i Spanien. Den första gruppen kallas för icke-resident i Spanien medan den andra gruppen kallas för resident. Vi ska börja med de skatteregler som gäller en icke-residentperson. Det gäller således en person som äger en bostad som tillfälligt används vid besök i Spanien eller en person som bara tillfälligt arbetar i landet.

Residenta personer bosatta i Spanien

Den som har uppehållit sig i fler än 183 dagar i Spanien med eller utan permanent uppehållstillstånd (residencia) är skattskyldig i Spanien. Man ska då deklarera och betala skatt på följande:

  1. Alla inkomster i Spanien och i resten av världen.
  2. IBI – Kommunal fastighetsskatt för fastighet i Spanien.
  3. Förmögenhet i eller utanför Spanien.
  4. Förmånsvärde av andra fastigheter i Spanien förutom bostaden.
  5. Realisationsvinster vid försäljning av bland annat fastighet eller aktier och fonder i Spanien samt i övriga världen.
  6. Fastighet i Spanien som ägs av utländskt bolag.

Detta gäller oavsett om man har residencia eller tänker ansöka om det. Man blir också skattskyldig i Spanien när man får residencia, oavsett hur många dagar man befinner sig i landet. Om spanska myndigheter anser en person skattskyldig på ovan nämnda grunder, blir hen automatiskt skyldig att betala inkomstskatt på alla sina inkomster, oavsett var i världen de uppkommer, det vill säga även på inkomster och pensioner från Sverige. Undantaget från denna regel gäller endast pensioner för tidigare stats- och kommunalanställda.

Arvsskatt för resident

Vem måste deklarera och betala arvsskatt i Spanien? Alla som vid dödsfall ärver egendom i Spanien är enligt lagen eller testamente i princip skyldiga att göra en arvsskattedeklaration i Spanien, oavsett om det är lagen enligt hemvistprincipen eller nationalitetsprincipen som tillämpas. Om arvinge har residencia i Spanien, är han/hon skyldig att betala arvsskatt för all egendom han/hon får genom arv, oavsett var den är belägen. Om arvinge inte är resident i Spanien är han/hon bara skyldig att betala arvsskatt för den egendom som han/hon ärver och som är belägen i Spanien (t.ex. fast egendom eller pengar på banken).

Arvsskattens storlek beror på tre faktorer:

  • Arvslottens storlek, skatten är dessutom progressiv.
  • Arvinges eller testamentstagares släktskap med den avlidne.
  • Arvinges eller testamentstagares egen förmögenhet.