Dela

Ej väsentlig anknytning till Sverige

Ingen post ovan är allenarådande utom möjligen tillgången till en åretruntbostad i Sverige samt att hela familjen ska flytta. Genom att väga samman alla kända omständigheter gör Skatteverket en bedömning om du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte, det vill säga var du skatterättsligt är bosatt. Det viktiga är att fastställa att du är utflyttad från Sverige och inte att du är inflyttad i Spanien. Vissa omständigheter har vid denna bedömning ingen större vikt:

  • Innehav av fritidsbostad i Sverige. Med fritidsbostad menas ett hus på landet med vanligtvis dåliga bussförbindelser och det ska vara lite krångligt att ta sig dit. Ett bra exempel är en fritidsstuga i fjällen eller i skärgården. Fritidsbostaden kan vara inrättad för åretruntbruk. Viktigt att tänka på är att fritidsbostaden automatiskt blir en permanentbostad om du som ägare varit skriven på fritidsbostaden.
  • Pengar på banken saknar helt betydelse och de kan uppgå till betydande belopp.
  • Börsnoterade värdepapper saknar betydelse.

Fritidsfastighet i Sverige

Fritidsfastighet i Sverige är normalt inte en tillgång som betraktas som väsentlig anknytning till Sverige. Med fritidsfastighet avses en bostad som är utrustad och belägen så att man inte normalt kan använda den som en åretruntbostad. Äger man en stuga i fjällen, som visserligen är vinterbonad, eller en vinterbonad sommarstuga i skärgården är det normalt att Skatteverket accepterar detta. Dock har det stor betydelse hur dessa bostäder användes före utflyttningen. Har ditt fritidshus använts av dig som permanentbostad är det mycket troligt att den blir klassad av Skatteverket som ett väsentligt anknytningsmoment, det vill säga som permanentbostad.

Kapitalplacering i Sverige

Kapitalplacering i Sverige är inte något anknytningsmoment och det är alltså helt möjligt att även efter utflyttningen placera pengar i Sverige utan att förlora sin skattestatus som ”skattespanjor”.

Företagsägande i Sverige

Företagsägande i Sverige, i form av del- eller helägarskap, är inte normalt att betrakta som anknytningsmoment, under förutsättning att man inte har något som helst inflytande eller bestämmanderätt i företaget, det vill säga man fungerar mer som en passiv partner, en ”sleeping partner”.

Köp av fastighet efter skattemässig utflyttning

Om din flytt accepterats som sådan av svenska Skatteverket brukar man efter ett par år kunna förvärva en mindre åretruntbostad i Sverige utan att bli betraktad som återflyttad. Ett exempel är en familj som säljer alla sina tillgångar i Sverige – inklusive sin åretruntbostad – och flyttar till Spanien. Efter åtta år i Spanien har barnen, 18 och 19 år gamla, gått ut skolan och man vill köpa en bostad i Uppsala där barnen kan bo för sina universitetsstudier och som samtidigt kan utnyttjas av föräldrarna vid besök i Sverige. Om inga andra ekonomiska aktiviteter finns i Sverige – som till exempel arbete eller företagsägande – ska detta normalt inte ge väsentlig anknytning till Sverige. Bostaden måste inte heller i detta exempel vara en fritidsfastighet. Det innebär att myndigheterna till och med kan godkänna en åretruntbostad eftersom någon annan anknytning till Sverige inte har uppstått och det heller inte innebär en skattemässig tillbakaflyttning.

Skatt i Sverige efter utflyttning

Vissa inkomster kommer att bli beskattade i Sverige även om svenska Skatteverket anser dig skattemässigt utflyttad från Sverige. Detta gäller inkomster som har en stark anknytning till Sverige. Det gäller exempelvis:

  • Fastighetsinnehav i Sverige, t.ex. inkomst från uthyrning av fritidsbostad
  • Kapitalvinstskatt (tidigare benämnd reavinstskatt) från försäljning av en bostad belägen i Sverige
  • Styrelsearvode från svenskt företag
  • Inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige
  • Lön eller pension från offentlig anställning i Sverige

Övriga inkomster beskattas i Spanien med undantag för SINK..
Utflyttningsåret beskattas du i Sverige för alla inkomster som du erhållit under perioden den 1 januari till utflyttningsdagen. Kontantmässig fördelning gäller, det vill säga du ska likviditetsmässigt ha fått inkomsten innan utflyttningsdagen för att behöva deklarera inkomsten i Sverige.
Lön, pension, ränteinkomster och utdelningar ska beskattas i Sverige i den mån du har erhållit inkomsten (till dig) innan utflyttningsdagen. En specialregel gäller mellan Sverige och Spanien vad avser vinst vid avyttring av aktier. Normalt beskattas dessa i Sverige fem eller tio år efter utflyttning. Men i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien skattas aktieavyttring enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Inkomster som kommer från Sverige, trots att du bor i Spanien (främst pension), skattas i Sverige enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).