Dela

Vad gör jag om jag blir sjuk i Spanien

Vad som händer när du blir sjuk beror på om du är här som turist, om du bor här som pensionär, om du har permanent uppehållstillstånd (residencia) eller om du arbetar i Spanien som anställd eller är egen företagare.

Sjukvård som turist utan fast uppehållstillstånd i Spanien

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du ”exportera” dina förmåner till Spanien så att den svenska sjukförsäkringen gäller även här och i alla andra EU-länder under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar. Om du inte kan visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) för din spanska läkare riskerar du att få betala kostnaden själv. Glöm inte att det bara gäller vid akutvård för tidigare inte kända sjukdomar. Om du exempelvis lider av diabetes sedan många år och får ett akut diabetesanfall under vistelsen i Spanien, får du inte fri sjukvård genom att uppvisa detta EU-kort. Ett benbrott räknas självklart som akut, men att ta bort gipset efter åtta veckor är inte akut och det får du betala själv – även om det är en följd av benbrottet. Akutvård gäller endast på de statliga sjukhusen och vårdcentralerna, vilket utesluter möjligheten att kostnadsfritt besöka en skandinavisk privatläkare på orten. Du är emellertid inte tvungen att anlita den offentliga spanska sjukvården under din vistelse i Spanien. Som turist kan du vända dig till vilken privatläkare du vill, förutsatt att du har en resesjukförsäkring i din svenska hemförsäkring.

Sjukvård i Spanien som fast boende pensionär

Om du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land än ditt hemland har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet men det ett krävs intyg från den svenska försäkringskassan (E121). För att erhålla detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension vilket normalt sker från 65 års ålder även om ett så kallat förtida uttag kan förekomma från och med 61 år. Med E121 kan du åtnjuta sjukvård, som om du hade pension från Spanien, trots att den kommer från Sverige. Du får alltså rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som gäller för spanska pensionärer och måste vända dig till läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien.

Sjukvård för pensionär som inte är fast boende

Som svensk pensionär har du rätt till gratis akutvård och för detta krävs endast det blå EU-kortet samt legitimation. En pensionär som ska resa till Spanien kan behöva ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att personen har pension i Sverige och därmed har rätt till samma kostnader för sjukvård och läkemedel som för spanska pensionärer. Intyget utfärdas av Försäkringskassan.

Spanska försäkringskassan – Seguridad Social

Motsvarigheten till den svenska Försäkringskassan heter, som tidigare nämnts, Seguridad Social. Är du pensionär med svensk statlig pension och får permanent uppehållstillstånd (residencia) i Spanien är du berättigad till kostnadsfri el- ler subventionerad läkar- och tandvård precis på samma villkor som en spansk medborgare. Arbetar du som anställd betalar din arbetsgivare in en avgift till Seguridad Social som ger dig fullt sjukförsäkringsskydd. Tänker du arbeta som egenföretagare (autónomo) betalar du själv in en avgift och får därigenom fullt försäkringsskydd. När du studerar i Spanien har du rätt till sjukvård och andra förmåner precis som vilken annan spanjor som helst. Detta är möjligt tack vare ett avtal mellan Sverige och Spanien som ger fullt försäkringsskydd i Spanien under studietiden om du är ansluten till Försäkringskassan i Sverige. Tillhör du en grupp som inte stämmer in på någon av ovanstående, så måste du skaffa en privat sjukförsäkring för att få fullt sjukförsäkringsskydd. Spanska medborgare liksom inflyttade residenta utlänningar som är anslutna till den spanska socialförsäkringen (Seguridad Social) samt utländska pensionärer har fri eller subventionerad sjukvård.

Akutsituation

Man bör i förväg tänka på att ha de viktigaste telefonnumren lätt åtkomliga. Läkare, sjukhus, polis och ambulans har nämligen lokala direktnummer. Men självklart kan alla också nås via det allmänna nödnumret 112. Följande alternativ finns att välja mellan då det inträffar en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall:

  1. Ring efter en ambulans. Speciella, vanligtvis tresiffriga, telefonnummer går direkt till en larmcentral.
  2. Ring till den lokala vårdcentralen – ambulatorio. Numret hittar du i telefonkatalogen.
  3. Ring ambulansservice vid något privatsjukhus.

Apotek

Precis som i Sverige köper man läkemedel och mediciner på apotek (farmacia). Du känner igen apoteken på symbolen som är ett grönt kors. I Spanien är alla apotek privatägda. Normala öppettider är 9.30–13.30 samt 16.00–20.00. På övriga tider finns jourapotek (farmacia de guardia) och adressen till dessa står angiven på en skylt utanför varje apotek. Observera att medicinerna oftast har annorlunda namn i Spanien än i Sverige. Det gäller därför att veta vilken den verksamma substansen är i den medicin man behöver. En annan olikhet är att man i Spanien utan problem kan köpa vissa mediciner på apoteken som normalt är recept-belagda i Sverige.

Det europeiska sjukförsäkringskortet

För att få rätt till fri spansk sjukvård enligt EU-bestämmelserna, krävs att du har det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Detta plastkort, lika stort som körkortet, har från den första juni 2004 ersatt formulär E111 och E128 för att få sjukvård i Spanien och alla andra EU-länder under kortare vistelser, det vill säga max tolv månader och inkluderar semester- eller affärsresa och studier eller vistelse i en spansk bostad under vinterhalvåret. Enligt EU:s bestämmelser ska kortet gälla i tolv månader. Sjukförsäkringskortet är personligt och alla försäkrade, även småbarn, ska ha ett eget EU-kort. Tidigare har intyg 111 samt 128 använts för flera personer inom samma familj, detta gäller inte längre med det nya EU kortet. I Sverige tar det cirka tio dagar att få det nya vårdkortet, i Spanien får du det medan du väntar. Du beställer kortet på forsakringskassan.se, eller ringer till Försäkringskassans kundtjänst på telefon 020-524 524. Hinner du inte få kortet kan Försäkringskassan utfärda ett provisoriskt EU-kort. Vad händer om du inte har kortet med dig när du reser till Spanien? Om du glömmer att ta med dig sjukvårdskortet kan du ibland få ersättning ändå. Försäkringskassan prövar om du har mottagit ersättningsberättigad vård, men det är viktigt att visa upp kvitton och annan dokumentation som styrker ditt fall.