Dela

Olycksfallsförsäkring i Spanien

Man kan teckna olycksfallsförsäkringar för sig själv och för familjemedlemmar, där följande kan ingå:

  • Dödsfallsersättning
  • Kostnad för läkarvård och sjukhusvistelse
  • Ersättning vid permanent invaliditet
  • Visst ersättningsbelopp per dygn vid sjukhusvistelse
  • Ersättning vid tillfällig invaliditet
  • Utgifter för transport till ditt hemland vid dödsfall

Om du har barn i skola i Spanien gäller normalt inte skolans olycksfallsförsäkring annat än under själva skoldagen och på den direkta skolvägen. Allt som kan hända i övrigt på fritiden, loven, helgerna och när de inte går direkt hemifrån till skolan eller tillbaka, bör täckas av en privat olycksfallsförsäkring. Ersättningssumman i skolans olycksförsäkring är ofta väldigt låg i förhållande till de ersättnings- belopp, som man är van vid från Sverige.

Den spanska lagstiftningen är speciell när det gäller personförsäkringar för minderåriga. Här ser man en klar kulturskillnad i förhållande till de skandinaviska länderna. För att inte kunna spekulera i att göra ett barn illa och på så sätt få en ekonomisk vinst, kan man högst teckna en försäkringssumma på 3 000 euro för dödsfall. Beloppet är knappt tillräckligt för att täcka diverse utgifter i samband med dödsfallet. Ersättningssumman vid invaliditet är också lägre än om försäkringen tecknas för en vuxen.

Vissa sjukvårdskostnader är täckta i den allmänna spanska sjukförsäkringen, om du och din familj är anslutna till den, och kanske också i eventuellt privat sjukförsäkringsalternativ. Skulle däremot barnet bli tillfälligt eller permanent invalidiserat kan ersättning från en olycksfallsförsäkring utgöra skillnaden mellan ett drägligt liv och motsatsen och exempelvis innebära möjlighet att kunna bekosta rehabilitering, hjälpmedel, assistent etcetera.

Kontakta någon försäkringsmäklare eller försäkringsagent nära dig för mer information och hjälp att välja. Hos de du hittar hos oss kan du prata svenska.