Dela

Sjukvård för dig som pensionär i Spanien

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i Spanien är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Eftersom Spanien tillhör EU har du enligt regelverket rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs, som pensionär, intyg E121/S1 från svenska Försäkringskassan. För att få detta intyg krävs i sin tur att du lyfter allmän pension. Uttag av sådan pension kan tidigast ske från 61 års ålder.
Intyget beställer du hos Försäkringskassans utlandskontor på Gotland. Genom att lämna in intyget till spanska myndigheter är du berättigad till spansk allmän sjukvård på samma premisser som spanjorerna själva. Detta medför alltså att du omfattas av den spanska sjukvården, vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land måste kunna uppvisa europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen.

Sjukvård för pensionär som inte är fast boende

Som svensk pensionär har du rätt till gratis akutvård och för detta krävs endast det blå EU-kortet samt legitimation. En pensionär som ska resa till Spanien kan behöva ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att personen har pension i Sverige och därmed har rätt till samma kostnader för sjukvård och läkemedel som spanska pensionärer. Intyget utfärdas av Försäkringskassan.

Sjukvård i Spanien som fast boende pensionär

Om du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land än ditt hemland har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet, men det krävs ett intyg från den svenska Försäkringskassan (E121). För att erhålla detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension, vilket normalt sker från 65 års ålder även om ett så kallat förtida uttag kan förekomma från och med 61 år. Intyget beställer du hos Försäkringskassans Utlandskontor på Gotland och handläggningstiden är cirka två veckor.
Med E121 kan du åtnjuta sjukvård som om du hade pension i Spanien, trots att den kommer från Sverige. Du får alltså rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som gäller för spanska pensionärer och måste vända dig till läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien. Du omfattas alltså av det spanska sjukvårdssystemet, vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land måste kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet för att ha rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Detta gäller när du besöker Sverige och behöver läkarvård. Observera att det är läkaren, och inte du själv, som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård