Dela

Driftskostnader för en bostad i Spanien

Nu är du förhoppningsvis en lycklig ägare till ett boende i Spanien. Du har fått din lagfart och du har börjat bo i din nya bostad. Låt oss titta på vilka rörliga kostnader som du kommer att uppstå i form av driftskostnader för din fastighet.

Elektricitet

För att få elkontraktet överfört i sitt namn eller för att få ett helt nytt kontrakt, går man till elbolagets kontor på den ort där man bor. Följande ska medföras:
• Lagfartshandling eller hyresavtal
• En tidigare räkning (gäller ej nybyggd fastighet)
• Pass eller residencia-handling
• Bankkontonummer (för autogiro)
• Rapport från den elektriker som har utfört installationsarbetet (gäller bara för nybyggd fastighet)
• Första äganderättshandlingen från rådhuset som man får när stadsplanekontoret godkänt byggnaden (gäller bara vid nybyggda fastigheter)
Det är viktigt att man uppskattar sitt elbehov innan man beställer elmätaren. Högre kraftbehov ger naturligtvis högre kostnader både vad gäller installation och förbrukning. Det är viktigt att kontrollera att det finns en jordfelsbrytare installerad i fastigheten. I dagsläget är detta ett krav även för äldre bostäder.

Vatten

Vattentillförseln sköts normalt av kommunen eller av ett privat bolag som kommunen har anlitat. När man köper bostad i Spanien bör man alltid se till att vattenmätaren registreras i ens eget namn. Följande handlingar ska tas med till vattenbolaget:

  • Lagfarten
  • En tidigare betald räkning (gäller ej nybyggd fastighet)
  • Pass eller residencia-handling
  • Bankkontonummer (för autogiro)
  • Rapport från en VVS-installatör (om huset är nybyggt)

Vattenräkningarna sänds ut från rådhuset eller från det företag som sköter vattendistributionen. Om man tror att det finns tidigare obetalda räkningar (vilket man alltid ska kontrollera hos kommunen eller vattenbolaget före köpet) kan man också beställa en helt ny vattenmätare. Då skriver man ett nytt kontrakt med vattenbolaget och tar inte ansvar för den tidigare ägarens räkningar. Om det blir ytterligare kostnader vid installationen av vattenmätaren ska den nya ägaren stå för dessa kostnader. Vid installation av en ny vattenmätare måste tidigare räkningar vara betalda och den senaste räkningen ska presenteras. Det-ta gäller dock inte vid nyproduktion. Man kan också arrangera så att de gamla, obetalda räkningarna dras av direkt från köpeskillingen så att och den nya ägaren kan betala dem. Priserna på vatten varierar kraftigt beroende på var i Spanien man bor.

Sophantering och avloppsavgift

Kommunen ansvarar för sophämtningen. Räkningen för sophanteringen kommer en gång per år. I vissa kommuner är sophantering inbakad i den kommunala fastighetsskatten. Avloppsräkningarna kommer fyra gånger per år och för det mesta sköter vattenbolaget detta. Ibland är avloppshanteringen också inbakad i vattenavgiften.

Förutom dessa kostnader har man som fastighetsägare i Spanien också kostnader för fastighetsskatt, sophämtning, föreningsavgift och försäkring. Läs mer här.