Dela

Hyra ut din bostad i Spanien

2016 klubbade Andalusiens regionregering en ny hyreslag för semesterbostäder. Syftet var att få större kontroll över uthyrningen och att inkomster därifrån deklareras korrekt. Det är alltså inte en begränsning av uthyrningen i sig.

Observera att du numera också behöver en uthyrningslicens för att hyra ut din bostad på korttid. Enklaste sättet att ordna med licensen är att tala med någon administrativ konsult.

Lagen gäller:

  • Alla bostäder som hyrs ut för kort tid, oavsett om bostaden hyrs ut genom en förmedling eller direkt av ägaren.
  • Alla turistlägenheter, som måste registreras och vara försedda med ett licensnummer.
  • Bötesbeloppet, för den som inte följer normerna kan bli mycket höga.

Lagen gäller inte:

  • Uthyrning längre än två månader i följd till samma hyresgäst.
  • Uthyrning där ingen betalning sker.
  • Uthyrning av lantegendomar, som omfattas av en annan lag.
  • Uthyrning av tre eller fler fastigheter som ägs och förvaltas av samma person.

Skatter vid uthyrning av din spanska bostad

De flesta som har en bostad i Spanien har någon gång hyrt ut den och ofta uppkommer frågan om man ska skatta för denna uthyrning. När det gäller uthyrning av bostad är hyresintäkten alltid skattepliktig. I princip spelar det ingen roll om fastighetsägaren är resident eller inte, inkomsten är ändå skattepliktig i Spanien. Om du som ägare är permanent bosatt i Sverige och är skattepliktig i Sverige ska du dessutom deklarera inkomsten i din svenska deklaration. Det blir emellertid endast svensk skatt om den svenska är högre än den spanska. Således sker avräkning.

Om jag inte är resident i Spanien

Om du äger en spansk fastighet utan att vara resident i Spanien ska du på blankett 210 deklarera ett förmånsvärde av att ha en fritidsbostad. Permanentbostaden anses ligga i Sverige. Detta gör du för den tid du inte har haft bostaden uthyrd. För den uthyrda tiden deklarerar du på samma blankett vinsten av uthyrningen. Ett exempel: Du har bott i lägenheten i två månader, den har varit uthyrd i fyra månader och under sex månader har den stått tom. Alltså ska du deklarera vinsten på uthyrningen under fyramånadersperioden samt deklarera ett förmånsvärde under åtta månader. Vinsten på uthyrningsinkomsten skattas med 19 procent.

Är det skillnad om man är resident i Spanien

Det finns vissa skillnader för dem som är residenta i Spanien i jämförelse med ovanstående. Som resident fastighetsägare deklarerar du vinsten på uthyrningen i din ordinarie deklaration, som avlämnas i maj/juni året efter. Många residenta äger flera bostäder i Spanien och förmånsvärde utgår endast om bostaden inte är en permanentbostad utan exempelvis en sommarstuga belägen i Spanien. Om du som är resident i Spanien har en bostad i Sverige ska även denna beskattas i Spanien. Den beskattas då normalt med 0,5 procent på taxeringsvärdet.

Alla bostäder som inte är permanentbostäder ska förmånsbeskattas. Om fastighetsägaren har sin hemvist i Spanien, ska hela hyresbeloppet räknas som inkomst, men från denna får man göra vissa avdrag. Hur mycket skatten blir i procent beror på hyrans storlek samt hyresvärdens övriga inkomster.
Om fastighetsägaren däremot inte har sin hemvist i Spanien, ska även i detta fall hela hyresbeloppet räknas som inkomst av uthyrningen, men inga avdrag får göras. Skatten på det beloppet blir alltid 19 procent.

Läs även om svensk beskattning vid uthyrning av din spanska bostad.