Dela

Gemensamma regler för alla bolagsformer

Oberoende av vilken företagsform du bedriver verksamheten i, finns följande gemensamma regler:

  • När du startar en verksamhet måste kommunkontoret informeras och du måste få en öppningslicens (licencia de apertura). Kommunen kontrollerar därvid att lokalen är lämpad för den typ av verksamhet som du ska bedriva. Det kan ställas krav på ventilation, nödutgångar, tillgång till varm- och kall vatten, brandvarnare, brandsläckare etc.
  • Dina egna sociala kostnader måste du registrera på försäkringskassan (Seguridad Social). Alla som äger minst 25 % av ett företag måste varje månad betala ett fast pris i egenavgifter. Alla som äger minst 25 % av ett företag anses ha en inkomst av ca 1 000 euro. Det spelar ingen roll hur hög eller hur låg lön du faktiskt tar ut.
    Som ägare av minst 25 % av ett företag ska du betala ett fast belopp på för närvarande ca 300 euro per månad, från den dag du sätter i gång verksamheten. Detta ger dig pensionspoäng samt fri offentlig sjukvård. Många säger att de har en privat sjukförsäkring och att de därför ska slippa betala det fasta beloppet varje månad. Men detta accepteras inte av de spanska myndigheterna.
  • För att visa att verksamheten är i gång ska man anmäla till skattekontoret på blankett 36 och då blir man registrerad som skattepliktig på det spanska skatteverket (Hacienda). Man får därmed något som i Sverige motsvaras av F-skatt.
  • Alla företag, som anställer personal, ska anmäla detta till Seguridad Social.
    Månadsvis redovisas och betalas dina egna samt de anställdas löner och sociala kostnader.
  • Alla företag ska kvartalsvis upprätta en momsredovisning. Återbetalning sker normalt bara i redovisningen per den 31 december. Uppstår en momsfordran under året rullas den vidare till nästa kvartal.
  • Alla företag måste ha en ordnad bokföring enligt spansk kontoplan och bokföringen måste vara på spanska. Det duger således inte att ha en svensk bokföring med ett svenskt bokföringsprogram.

Läs mer om Aktiebolag / SL | Läs mer om Enskild firma / Autonomo