Dela

Vad kräver svenska staten av dig för att betrakta dig skattemässigt som utflyttad från Sverige?

En emigration kan ofta medföra stora skattefördelar för dig. Inte minst gäller detta för dig som i samband med pensionering flyttar utomlands. Att flytta från Sverige och skaffa nytt boende i utlandet och därmed lämna den svenska folkbokföringen är inte automatiskt synonymt med att skattemässig emigration har skett. Det är därför av största vikt att utflyttningen är fullständig för att du skall anses inskränkt (begränsat) skattskyldig i Sverige. Vår rekommendation är därför att du noga läser igenom detta avsnitt.

Enligt svensk inkomstskattelag är du är obegränsat skattskyldig i Sverige (skattskyldig för samtliga dina inkomster i Sverige och från utlandet) om du:

 1. är bosatt i Sverige
 2. stadigvarande vistas i Sverige
 3. har väsentlig anknytning till Sverige

Låt oss se vad de tre punkterna ovan betyder i praktiken.

 1. Bosatt i Sverige

Om du flyttar utomlands, säljer ditt hus eller din lägenhet i Sverige och skaffar ett permanentboende i ditt nya land är du inte bosatt i Sverige längre. Du får ej heller hyra eller på annat vis disponera en permanentbostad i Sverige efter din utflyttning.

 1. Stadigvarande vistelse

Innebörden av begreppet stadigvarande vistelse i Sverige är i praktiken att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du, efter din utflyttning från Sverige, under en sammanhängande tid av mer än sex månader vistas i Sverige.

 1. Väsentlig anknytning

När det gäller väsentlig anknytning, gör Skatteverket en helhetsbedömning av ett antal så kallade anknytningsfaktorer för att avgöra om du, efter utflyttningen, har väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Till grund för denna bedömning granskas bland annat följande:

 • Svenskt medborgarskap
 • Hur länge man varit bosatt i Sverige
 • Om man inte är varaktigt bosatt utomlands
 • Om man vistas utomlands av hälsoskäl eller pga. studier
 • Om man har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
 • Om familjen finns i Sverige
 • Om man har ett aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige
 •  Om man äger fastighet i Sverige
 • Andra liknande förhållanden

Du bör således:

 • Sälja ditt svenska permanentboende (eller säga upp ditt hyresavtal)
 • Avveckla dina ekonomiska engagemang i Sverige
 • Skaffa ett nytt permanentboende i Spanien
 • Inte vistas för mycket i Sverige
 • Ta med dig make/maka och barn under 18 år