Dela

Sjukvård i Spanien

Först ska det sägas mycket klart: sjukvården i Spanien har utvecklats och förbättrats enormt och har blivit mycket bättre under de senaste årtiondena. I dag håller de flesta stora sjukhus samma klass som de nordiska ländernas. Spanska sjukhus har i dag den allra modernaste utrustning och läkarna är duktiga och har bra utbildning. Den nya generationen spanska läkare har också en betydligt bättre kunskap i engelska än den förra hade. Trots detta är det fortfarande långa köer både till vanliga läkarkonsultationer och för specialistvård samt operationer. Därför har många utlänningar fortfarande kompletterat socialförsäkringen med en privat sjukförsäkring. Det finns, precis som i Sverige, en offentlig och en privat sektor inom sjukvården. Spanska medborgare liksom inflyttade residenta utlänningar som är anslutna till den spanska socialförsäkringen (Seguridad Social) samt utländska pensionärer har fri eller subventionerad sjukvård.

Vad gäller om jag blir sjuk i Spanien?

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i annat land är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. Många länder har ett bra sjukvårdssystem men detta går inte att ta för givet. Dina möjligheter att få ta del av ditt nya lands sjukvård beror på flera faktorer, bl a vilket land du flyttar till.

Flytt till annat land inom EU/EES

Om du flyttar till annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas.
Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Privat sjukforsakring i Spanien

Privat sjukvårdsförsäkring i Spanien

Idag äger ca 300,000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring och antalet ökar varje år. Detta trots att den svenska sjukvården håller mycket hög klass i en internationell jämförelse. När du pensionerar dig utomlands är det viktigt att du känner till och är medveten om att sjukvårdsstandarden i många länder är lägre jämfört med Sverige. Med detta avses den allmänna sjukvården i andra länder. Den privata sjukvården, som en sjukvårdsförsäkring ger tillträde till, håller generellt en mycket hög nivå.

I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. När detta sker måste du se till att du omfattas av ditt nya lands sjukvård eller att du har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:

  • Du har inte fyllt 61 år (oavsett vilket land du flyttar till)
  • Du är 61-65 år och gör inte förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
  • Du är 61 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
  • Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
  • Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
  • Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
  • Du behärskar inte det nya landets språk

Beskrivningen ovan är allmän och det förekommer givetvis undantag. I varje enskilt fall måste en individuell utredning ske.