Dela

Enskild firma i Spanien – Autonomo / Cuenta propia

Att driva verksamheten i enskild firma innebär att din privata ekonomi är helt sammanblandad med ditt företags. För att försöka hålla isär det privata från företaget kan det vara en god idé att ha två separata bankkonton. Ett för näringsverksamheten och ett för dig som privatperson.
Verksamheten registreras dels hos skattemyndigheten, dels hos försäkringskassan. Du som vill registrera en verksamhet måste vara myndig, det vill säga du ska ha fyllt 18 år. Det finns inga krav på att satsa ett visst kapital i företaget men du måste ha en ordnad löpande bokföring, som avslutas med en årsredovisning. Om du inte har egen erfarenhet av löpande bokföring och redovisning kan det vara idé att ta hjälp av någon specialist på redovisning och skattedeklarationer. När verksamheten ska deklareras, vilket ska ske per den 31 december varje år, behöver du bara presentera en resultaträkning. Balansräkningen visas inte i deklarationen.

Tidsåtgången för att starta en enskild firma är cirka en dag och kostnaden för detta kan uppskattas till cirka 200 euro inklusive moms. Momsen ska redovisas kvartalsvis liksom dina egna och dina anställdas sociala kostnader. Verksamhetens organisationsnummer är samma som ditt privata spanska NIE-nummer. En specialvariant är om ni är två eller fler delägare, då kan verksamheten drivas i ett handelsbolag. Reglerna är desamma som för en enskild firma, skillnaden är att ni är flera delägare.

För göra själva uppstarten enklare kan du ta hjälp av en konsult som hjälper dig med registrering av bolaget och så vidare.