Dela

Vad är då väsentlig anknytning till Sverige?

Detta är något som du själv måste bevisa i samband med en utflyttning till Spanien. Under en första femårsperiod ska du själv bevisa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år läggs bevisbördan på Skatteverket. Om du inte kan ge prov på att du saknar väsentlig anknytning, anses du inte skattemässigt utflyttad. För att kunna visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige sedan du har flyttat till Spanien görs en samlad bedömning av Skatteverket avseende olika omständigheter såsom:

  • Om du har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, den kan vara ägd, hyrd eller en bostadsrätt. Det kan till och med räcka med en nyttjanderätt eller dispositionsrätt till en bostad. Det räcker inte att hyra ut sin bostad, inte ens långtidsuthyrning. För att en avyttring till myndiga barn ska gälla krävs att barnen skriver sig på bostaden.
  • Om hela familjen har flyttat till Spanien, det vill säga man, hustru och minderåriga barn. Det räcker inte att den ena av makarna flyttar och den andra är kvar i Sverige. Bägge kommer då att anses vara bosatta i Sverige.
  • Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige. Skatteverket brukar godta att man högst äger ca 10 % av ett familjebolag. Hänsyn brukar även tas till inflytande och hur mycket man satsat i bolaget.
  • Om man har en fastighet (hyreshus, industrilokal, jordbruk) i Sverige.
  • Är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

En åretruntbostad

En åretruntbostad, det vill säga en villa eller lägenhet där man bott permanent före utflyttningen, är en enskild anledning för Skatteverket att betrakta detta som en mycket väsentlig anknytning till Sverige. Alltså bör du inte ha kvar din permanentbostad vid utflyttning till Spanien. Det hjälper inte om du har hyrt ut villan på lång tid, för så länge du äger egendomen anses du ändå ha tillgång till den. Se upp med fritidshus för ”åretruntbruk”, både om du har bott där permanent tidigare eller bara använt den som sommarstuga.

Familj kvar i Sverige

Familj kvar i Sverige är en väsentlig anknytning till Sverige. Även om bara den ena av makarna har stark anknytning till Sverige medför det normalt att även den andra maken anses som skattemässigt bosatt i Sverige. Denna enstaka omständighet räcker för att Skatteverket ska anse makarna skattemässigt bosatta i Sverige under de första fem åren enligt samma system som ovan. Det räcker normalt inte att mannen flyttar till Spanien för att exempelvis arbeta och frun bor kvar i Sverige för att barnen ska gå ut skolan. Då anses mannen ha väsentlig anknytning till Sverige och förblir skattemässigt skriven i Sverige även om han har erhållit residencia i Spanien och kanske till och med arbetar där. Om däremot hustrun flyttar med mannen till Spanien och barnen går kvar i skolan i Sverige förändras situationen. Då blir vanligtvis familjen ansedd som utflyttad.

Förmögenhet i Sverige

Om förmögenheten i Sverige till exempel består av ett börsnoterat aktieinnehav ska det normalt inte bedömas som anknytning till Sverige. Om förmögenheten däremot består av ett antal hyresfastigheter, som man regelbundet köper och säljer, blir det en stark anknytning.

Företag i Sverige

Företag i Sverige är en väsentlig anknytning om man har ett beslutsmässigt inflytande i företaget. Det spelar egentligen ingen roll i vilken företagsform man bedriver sin verksamhet. Skatteverket ser mest på vilket ägarinflytande man har i företaget och hur mycket man har satsat ekonomiskt. Har man en liten del, säg tio procent av aktierna i ett mindre familjebolag, och inte innehar någon befattning, bör det inte ses som väsentlig anknytning.

Fastighet i Sverige

Fastighet i Sverige, här menas annan fastighet än permanentbostad- och fritidsfastighet, kan ge väsentlig anknytning till Sverige beroende på dess värde och om man säljer och köper fastigheter i affärsverksamhet.