Dela

Att anställa personal i Spanien

Arbetsgivaren bestämmer vem som ska anställas. Parterna kommer överens om lön och anställningsvillkor, vilket dokumenteras i ett skriftligt avtal. Arbetsgivaren måste månadsvis betala sociala avgifter om cirka 38 procent av de anställdas löner till försäkringskassan (Seguridad Social) men arbetsgivaren har rätt att kräva den anställde på cirka sex procent, varför arbetsgivarens nettokostnad blir cirka 32 procent av månadslönen. Arbetstiden är normalt 40 timmar per vecka. Arbetstiden är mycket olika förlagd under dagen, somliga arbetar 10–14 samt 17–21 även om det blir mer och mer vanligt att gå ifrån siestan och bara en kortare lunchrast samt sluta tidigare istället. Enligt lag har en anställd rätt till 30 dagars semester per kalenderår.

Uppsägning av en anställd

En anställd kan sägas upp på grund av att han inte klarar av jobbet. Ett annat skäl kan vara att arbetsgivarens företag går med förlust. Detta är giltiga skäl. Uppsägningslön måste erläggas med ett betydande belopp beroende på lönenivån och antalet anställningsår. En arbetsgivare kan också sakna giltigt skäl att säga upp en anställd men vill ändå göra det. I detta fall blir uppsägningslönen högre. Men grunden för uppsägning är fortfarande månadslön och antalet anställningsår. Om ditt företag har visat förluster de senaste nio månaderna och företagets försämrade ekonomi är grunden för att säga upp en anställd, så måste uppsägning-en äga rum med 15 dagars förvarning. Uppsägningslönen är 20 dagar per arbetat år. Den som har arbetat fem år i ditt företag och måste sägas upp på grund av att ditt företag har visat förluster under nio månader i rad, har rätt till 100 dagslöner (5 år x 20 dagar) i uppsägningslön. Om du egentligen inte har något skäl att säga upp den anställde men ändå väljer att göra det, blir uppsägningslönen 33 dagar per anställningsår. För anställningsperiod före 12 februari 2012 motsvarar upp-sägningslönen 45 dagar per anställningsår.