Dela

Körkortspoäng i Spanien

Poängsystem för det spanska körkortet

Här i Spanien infördes 2006 ett nytt poängsystem för körkort i ett försök att minska antalet trafikoffer. Och det har gett resultat! Låt mig presentera lite statistik över detta. Under sommarmånaderna 2016 dödades 321 personer i trafiken. Det är den lägsta siffran på 50 år. Vad som är anmärkningsvärt är att då, 1966, fanns det bara drygt en miljon bilar och i dag, 2017, rullar 32 miljoner på de spanska vägarna. Hittills i år har 986 personer omkommit i trafiken, 135 färre än vid samma tid i fjol. För tio år sedan låg helårssiffran på fler än 2 500 döda och det fortsätter att minska, som det har gjort varje år under det senaste decenniet. Det finns fler anledningar till denna positiva trend. Allt färre spanjorer kör med alkohol i kroppen och det börjar bli regel att alltid använda säkerhetsbälte och hjälm. Och så det kanske allra viktigaste: fler och fler spanjorer börjar respektera hastighetsgränserna.

Så här fungerar poängsystemet

Du startar med 12 poäng. Vad som är viktigt att komma ihåg är att förare med mindre än tre års erfarenhet startar med åtta poäng i stället för tolv. För varje gång som man begår ett vägtrafikbrott tappar man ett antal poäng, beroende på hur allvarligt brottet är. Att begå trafikförseelser och mista poäng betyder emellertid inte att man inte dessutom får böter. Totalt 46 olika trafikförseelser ger avdrag på mellan två och sex poäng.

Två poäng:

• Parkering av bil i zon, som kan orsaka olycka i trafiken samt för fotgängare.
• Inte använda ljuslyktorna, när man måste, eller använda dem på fel sätt.
• Köra 21–30 kilometer i timmen över fartbegränsningen.

Tre poäng:

• U-sväng där den inte är tillåten.
• Köra och tala i mobiltelefon.
• Inte använda bilbälte.

Fyra poäng:

• Kör bil utan att ha körkort.
• Slänga ut föremål som kan orsaka brand eller skada från bilen på vägen eller i den närmaste omgivningen.

Sex poäng:

• Att köra ansvarslöst, mot färdriktning eller delta i olagliga rallytävlingar.
• Att vägra att göra alkoholtest.

Vad händer när man har förlorat alla sina 12 poäng och sitter där med sin bil men utan giltigt körkort? Vid förlorat körkort måste trafikanten vänta i minst sex månader på att få tillbaka sitt kort. Först måste man genomgå en 30 timmars kurs under en vecka på heltid. Med ett intyg om avslutad och godkänd kurs får man boka en tid hos trafikmyndigheten i sin provins och där avlägga en examen, det vill säga ett teoretiskt körkortsprov. 75 procent av svaren måste vara korrekta för att få ett certifikat, som automatiskt ger tillbaka fyra av de 12 poängen. Då har åter ett giltigt körkort i Spanien. Mister man inte några av dessa poäng under en tvåårsperiod, får man tillbaka sina ursprungliga 12 poäng. Om man har mer än 25 procent felaktiga svar så blir man underkänd och måste börja om proceduren på nytt med bilskolekursen.

Förlorade delpoäng återfås annars automatiskt efter tre år, om inga nya förseelser har registrerats.