Dela

Köp av fastighet efter skattemässig utflyttning

Om din flytt accepterats som sådan av svenska Skatteverket brukar man efter ett par år kunna förvärva en mindre åretruntbostad i Sverige utan att bli betraktad som återflyttad. Ett exempel är en familj som säljer alla sina tillgångar i Sverige – inklusive sin åretruntbostad – och flyttar till Spanien. Efter åtta år i Spanien har barnen, 18 och 19 år gamla, gått ut skolan och man vill köpa en bostad i Uppsala där barnen kan bo för sina universitetsstudier och som samtidigt kan utnyttjas av föräldrarna vid besök i Sverige. Om inga andra ekonomiska aktiviteter finns i Sverige – som till exempel arbete eller företagsägande – ska detta normalt inte ge väsentlig anknytning till Sverige. Bostaden måste inte heller i detta exempel vara en fritidsfastighet. Det innebär att myndigheterna till och med kan godkänna en åretruntbostad eftersom någon annan anknytning till Sverige inte har uppstått och det heller inte innebär en skattemässig tillbakaflyttning.