Dela

Vad händer med din bostad i Sverige när du flyttar?

När du pensionerar dig utomlands skall samtliga band med Sverige kapas om din avsikt med flytten är att skattemässigt tillhöra det nya landet. Bostad utgör inget undantag från denna regel och detta innebär att din svenska permanentbostad skall säljas, eller sägas upp om du har en hyresrätt, och att en ny bostad skall hyras eller köpas i ditt nya land.

Flyttar du till ett land inom EU kan bostaden köpas eller hyras, inga restriktioner finns. När det gäller länder utanför EU bör du kontrollera vilka regler som gäller i det nya landet. Vissa länder har speciella regelverk, i t ex Thailand är det mycket vanligt att man ”hyr” sin bostad i 90 år. Du bör utvärdera olika boendealternativ grundligt och ta god tid på dig i urvalsprocessen. Vid köp av bostad i det nya landet bör du anlita juridisk expertis såväl som fastighetsmäklare med god lokalkännedom.

Viktiga frågeställningar:

 • Värdering och besiktning
 • Finansiering och lånemöjligheter
 • Skatter på boende och avgifter vid förvärvet
 • Juridiska handlingar, notarier, advokat, översättning av dokument mm

Här ökar medellivslängden mest i världen. En ny forskningsrapport med 35 länder publicerad i The Lancet visar att den förväntade medellivslängden väntas öka kraftigt i välbärgade länder till år 2040. Forskningen visar att Spanien inom några år kommer att passera Japan som det land där invånarna lever längst. Enligt studien kommer genomsnittsåldern i Spanien att öka från idag 82,9 år till 85,8 år under 2040. Detta skall jämföras med Japan som tar andraplatsen med en slutålder i snitt på 85,7. Mer information och detaljer om undersökningen kan du läsa på thelancet.com.

Men i Sverige blir ökningen inte så stor trots att medellivslängden är relativt hög. En gång i tiden låg svenskarna i toppen på listan över medellivslängden. Den positionen har vi nu tappat och osunda matvanor är en mycket stor faktor enligt experterna. Sverige har fri sjukvård och många är icke-rökare, exempelvis, men det finns också faktorer som verkar i motsatt riktning, som förekomsten av fetma och högt blodtryck. Nästan varannan svensk är i dag överviktig och enligt vissa experter inom området äter svenskarna sämst bland de nordiska länderna.

Pensionär i Spanien

UPPSKOV MED VINST VID FÖRSÄLJNING AV BOSTAD

 Från och med 1 februari 2007 går det att få uppskov på reavinstskatten vid fastighetsförsäljning även om ersättningsbostaden ligger i annat EU-/EES-land än Sverige. Vid försäljning av din svenska fastighet inför en utflyttning tillåts alltså uppskov på precis samma sätt som gäller inom Sverige. Maximalt uppskovsbelopp har tidigare varit 1,45 mkr men vid försäljning av fastighet under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 är beloppet obegränsat. Därefter, gällande försäljningar som sker efter 30 juni 2020, är maximalt uppskov tre (3) miljoner kronor. Den årliga räntan på uppskovet är 0,5 %. I samband med den s k januariöverenskommelsen har det även beslutats om att uppskovsräntan skall tas bort på sikt, sannolikt under mandatperioden.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPSKOV

 • Bostaden skall ha varit privatbostad
 • Kapitalvinsten skall vara minst 50.000 kronor (per delägare)
 • Du skall ha bott i bostaden antingen minst ett år omedelbart före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren
 • Din nya bostad skall vara ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet
 • Det nya objektet skall ha köpts tidigast året före försäljningen eller köpas senast den 31/12 året efter försäljningen

Planera pension Spanien

Tänk på!

Även om den årliga uppskovsräntan vid första anblick ter sig låg så bör du observera att räntan beräknas på hela uppskovsbeloppet, inte bara på skatten. Om du t ex har ett uppskov på en miljon kronor så är själva skattekrediten 220 000 kronor (= 22 %) och din faktiska ränta är därmed drygt 2,2 % per år. Eftersom din ränteutgift inte är avdragsgill, vilket räntekostnader på bostadslån är, så motsvarar räntan ca 3,2 % per år vilket alltså är den räntekostnad som du skall jämföra med övriga räntor.

Reglerna gäller hela EES-området (d v s de 28 EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein). Du måste årligen intyga att du fortfarande äger den utländska bostaden alternativt, om ny utlandsbostad införskaffats, intyga att den nya bostaden kvarstår. För detta ändamål använder du deklarationsblankett K2, avsnitt J.

ÄGARLÄGENHETER GODKÄNNS OCKSÅ

Tidigare har man i praktiken endast fått uppskov om man köpt ett småhus utomlands. Ägarlägenheter, vilka är den vanligaste lägenhetsformen utomlands, har inte varit godkända som ersättningsbostäder. Skatteverket har dock ändrat sin tolkning och numera får även ägarlägenheter användas vid tillämpningen av uppskov utomlands.

FASTIGHETSSKATT PÅ BOSTAD UTOMLANDS

Den svenska fastighetsskatten, s k kommunal fastighetsavgift, gäller inte bostäder i utlandet. Skatten blir därmed noll kronor.

RÄKNA UT DIN REAVINST VID FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

 • Försäljningspris
 • – Mäklarens arvode
 • – Inköpspris
 • – Förbättringsutgifter
 • = Vinst
 • + Eventuell återföring av uppskov
 • = Kapitalvinst
 • * 22 %

= Din skatt

Nya skatteregler för pensionärer i Spanien