Dela

Vill du arbeta i Spanien

För svenskar bosatta i Spanien är det inget ovanligt att många också arbetar i landet, som anställda eller som egna företagare. I Madrid och Barcelona finns det hundratals svenska företag med tusentals svenskar anställda svenskar. På kusterna och framför allt på Costa Blanca och Costa del Sol finns det nästan 500 svenska småföretag inom en mängd olika yrken och verksamheter. Flera tusen svenskar arbetar också för spanska och utländska företag. Under de senaste 10–15 åren har arbetsmarknaden vuxit och Europeiska unionen har gjort det lättare för svenskar att bosätta sig och arbeta i Spanien. EU har även gjort det enklare för svenska medborgare att starta företag i Spanien.

Arbetsliv och arbetsmarknad i Spanien

Stark tillväxt i ekonomin skapade många nya arbetstillfällen från mitten av 1990-talet och en bra bit in på 2000-talet. 2007 låg arbetslösheten i Spanien på rekordlåga 7,6 procent, vilket internationellt sett ändå var högt. Under den ekonomiska krisen från 2008 steg arbetslösheten. Läget förvärrades efter hand och i slutet av 2013 nådde den drygt 26 procent, medan ungdomsarbetslösheten var hela 51 procent. Flest arbetstillfällen försvann inom byggsektorn. Under 2020 var drygt 18 miljoner spanjorer i yrkesaktiv ålder, det vill säga mellan 15–64 år, och av dessa var 15,7 procent arbetslösa. Bland ungdomar är siffran 36,9 procent, vilket är näst högst i hela EU efter Grekland som hade 38,2 procent.

Hur hittar jag ett arbete i Spanien?

En svensk har som EU-medborgare full rätt att arbeta i Spanien utan arbetstillstånd under förutsättning att han har ett giltigt pass eller annan giltig identitetshandling och uppfyller Spaniens lagar och anställnings-bestämmelser. EU:s arbetsbestämmelser innebär att en svensk har rätt att bo, få språkträning, få socialförsäkring och ha fackföreningsrätt vid en flytt till Spanien. Familj och försörjnings-beroende till den utflyttade har rätt att följa med och erhålla samma rättigheter.

Det är inte lätt att få ett arbete i Spanien. Arbetslösheten är hög och konkurrensen om jobben hård. Men om du är riktigt motiverad och bra på spanska kommer du säkert förr eller senare att lyckas. När du har bestämt dig för att söka arbete i Spanien letar du rätt på närmaste arbetsförmedling där du anmäler dig som arbetssökande, demandante de empleo, det vill säga du gör precis som vilken spanjor som helst. Den spanska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen heter Instituto Nacional de Empleo – INEM (www.inem.es).

Ett annat sätt att hitta arbete i Spanien är att läsa dagstidningarnas platsannonser. De viktigaste tidningarna i Spanien där du kan hitta platsannonser heter El País, ABC, El Mundo, Diario 16 och Ya. Flest platsannonser finns i söndagsupplagorna. Vidare finns flera nordiska månadstidningar som har platsannonser för den utländska marknaden. Högre befattningar inom företag eller tekniska befattningar, brukar också utannonseras i de internationella tidningarna International Herald Tribune och The European.

Numera finns också en möjlighet att söka efter lediga jobb i Spanien genom Arbetsförmedlingen i Sverige. En speciell avdelning, Arbetsförmedlingen Utland, kan hjälpa dig. Du kan även söka direkt via Arbetsförmedlingens hemsida www. amv.se, där det finns speciella sidor för jobb i Spanien och du kan klicka dig fram till spanska arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att sprida din ansökan till den spanska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens Europaförmedlare kan också hjälpa till med information om löneläge, levnadsförhållanden och branschutveckling i Spanien, vilket även kan vara till stor hjälp om du vill starta ett företag/dotterbolag i Spanien. När du söker arbete i Spanien på dina svenska betyg från högre utbildning, är det den spanska arbetsgivarens sak att bedöma de svenska studiemeriterna. Du kan också kontakta ditt svenska universitet eller högskola och be om förtydliganden.

Är min yrkesutbildning godkänd i Spanien?

Vissa yrken kan du utöva direkt medan andra kräver ett godkännande av din kompetens.

  1. ”Icke reglerade yrken” (yrken för vilka inga särskilda kvalifikationer krävs) kan du utöva i alla EU-länder utan att uppfylla några bestämda krav.
  2. För ”reglerade yrken” (yrken för vilka särskilda kvalifikationer krävs) skiljer man på yrken där du måste ansöka om erkännande av ditt examensbevis (till exempel lärare, jurist och ingenjör) och sådana yrken där examensbevis i princip erkänns automatiskt (till exempel läkare, sjuksköterska och tandläkare). För de yrken, där du måste ansöka om erkännande av dina kvalifikationer, måste myndigheterna svara inom fyra månader. För att det ska gå så fort som möjligt kan du ansöka om erkännande innan du söker arbete. Kom ihåg att lämna alla handlingar som de nationella myndigheterna kräver. Vad du ska bifoga ansökan skiftar beroende på vilket yrke det gäller. Genom Spaniens ambassad i Stockholm kan du få veta vilka papper som behövs och vart de ska skickas för att du ska få din examen godkänd. Bor du redan i Spanien så vänd dig till närmaste gestoria för att få hjälp med ansökan. För yrken, där erkännande sker automatiskt, bör du komma ihåg att det kan finnas rent administrativa formaliteter, till exempel registrering hos en yrkesorganisation.

Anställningsvillkor och arbetstider

Kom ihåg att i Spanien gäller spansk arbetslagstiftning och arbetsvillkoren re leras mellan arbetsgivaren och den anställde. När du till slut får en anställning i Spanien ska du absolut kräva ett anställningskontrakt om du inte automatiskt blir erbjuden det. När du får ditt anställningskontrakt och om du inte är duktig på spanska och inte förstår innebörden, ska du inte vara rädd att be om en kopia och låta någon med större erfarenhet kontrollera anställningsvillkoren mycket noggrant. Du bör kontrollera att lönen är marknadsmässig för just dina arbetsuppgifter och din kompetens, hur ofta den betalas ut samt vad som gäller för avsked och uppsägning innan kontraktet skrivs under.

Spansk lag föreskriver vissa minimilöner och inom många sektorer finns kollektivavtal. Oftast förekommer två extra löneutbetalningar per år, en på sommaren och en vid jultid. En vanlig arbetsvecka är 40 timmar. En anställd får inte arbeta mer än 80 timmar övertid per år, och ersättningen ska vara minst 175 procent av den ordinarie lönen. Lagstadgad semester är 30 arbetsdagar per år. Dessutom finns 11 nationella helgdagar och två regionala helgdagar, som är arbetsfria.

De nationella helgdagarna är: 1 januari (Año nuevo), 6 januari (Epifanía del Señor), långfredagen (Viernes Santo), 1 maj (Fiesta del Trabajo), 9 juni (Corpus Christi), 15 augusti (La Asunción), 12 oktober (Día de la Hispanidad), 1 november (Todos los Santos), 6 december (Día de la Constitución), 8 december (Purísima Concepción), 25 december (Navidad). De regionala helgdagarna är regionens dag, día de la comunidad, och den lokala helgdagen för varje stad som är kopplad till firandet av respektive stads skyddshelgon.