Dela

Uppskov med reavinstskatt vid avyttring av din svenska fastighet

När du säljer din permanentbostad och tycker att din reavinstskatt blir betungande, kan du ansöka om uppskov med reavinstskatten. Enligt reglerna gäller att om din försäljning av permanentbostaden sker 2017 måste en ny permanentbostad anskaffas under åren 2016, 2017 eller 2018 för att du ska kunna utnyttja reglerna om uppskov. Om du beviljas uppskov slipper du skatta för din reavinst till du en dag säljer din nya bostad. Då kan du beviljas ett nytt uppskov om du köper en ny permanentbostad. Sedan ett antal år tillbaka kan den nya ersättnings-bostaden vara belägen inom EU, exempelvis i Spanien.

Detta betyder att du som funderar på att flytta permanent till Spanien kan helt eller delvis få uppskov med reavinstskatten när du säljer din permanentbostad i Sverige och inom tidsfristen köper en ny bostad i Spanien och skriver dig på den spanska bostaden. Eftersom den nya ersättningsbostaden är belägen utomlands måste du intyga varje år att du fortfarande äger den spanska fastigheten. Det bör uppmärksammas att det beviljade uppskovet löper med ränta i Sverige med en räntesats på cirka 0,5 procent.