Dela

Statliga och regionala skatter i Spanien

Övriga skatter inkasseras antingen av staten eller av regionalregeringen. Regionalregeringen motsvaras i Sverige närmast av landstinget. Spanien har 17 regioner, som i viss utsträckning äger rätt att besluta om regionens skatter. De statliga och regionala skatterna redovisas nedan. De statliga direkta skatterna i Spanien drivs in av två olika skattemyndigheter, dels den centrala som heter Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) men i folkmun kallas för Hacienda (vilket den hette tidigare), dels de olika regionala regeringarnas skattemyndigheter.

De statliga direkta skatterna består i stora drag av:

  • Bolagsskatt (Impuesto sobre sociedades).
  • Privat inkomstskatt (Impuesto sobre la renta de las personas físicas).
  • Förmögenhetsskatt (Impuesto sobre el patrimonio).
  • Arvs- och gåvoskatt (Impuesto sobre sucesiones y donaciones). Denna skatt är en regional skatt vilket betyder att det finns 17 olika regler för att bestämma arvs- och gåvoskatten.

De statliga indirekta skatterna är:

  • Mervärdesskatt, moms (Impuesto sobre el valór agadido, IVA) som normalt uppgår till 21 %, eller i vissa fall till 10, 4 eller t.o.m. 0 %.
  • Överföringsskatt och stämpelavgifter, exempelvis vid fastighetsköp, som oftast uppgår till ca 8 % av en fastighets överlåtelsebelopp.
  • Accis- och konsumtionsavgifter (till exempel bilimport respektive skatt på sprit och tobak).
  • Tullavgifter vid import.