Dela

Öppna bankkonto i Spanien

Du måste ha ett spanskt bankkonto – Hur går det till att öppna konto i en Spansk bank?

Om du ska bo och jobba i Spanien eller köpa en bostad i Spanien behöver du ett bankkonto.

När du köper en bostad i Spanien måste du, av flera anledningar, ha ett spanskt bankkonto. För det första ska du överföra delar av köpeskillingen till ditt konto. Det är mycket stränga bestämmelser i Spanien om att allt måste gå genom banköverföring. Du måste bevisa att du har fört in dina pengar på ett legalt sätt, annars godkänner inte myndigheterna köpet. När du väl har blivit ägare till fastigheten behöver du ha pengar på ditt bankkonto för att betala alla löpande räkningar som el, vatten, samfällighet, försäkring och så vidare. Normalt görs detta genom domiciliación (autogiro).

Vad krävs för att öppna ett konto i en spansk bank? Alla svenskar kan öppna ett konto i en spansk bank, oavsett om de bor i Sverige eller i Spanien. De spanska bankerna har en kontotyp för icke bofasta EU-medborgare och ett annat för fast bosatta. Kraven för att få öppna ett konto kan variera något mellan olika banker, men som regel räcker det att uppvisa pass samt uppge en adress i Sverige eller i Spanien. Vissa banker kräver också att man har ett spanskt id-nummer (NIE). Om du inte är fast boende i Spanien måste du vara minst 16 år, annars krävs en förmyndare. Du måste ha ett giltigt pass och bevis på att du är yrkesverksam enligt lagen om att undvika penningtvätt, till exempel en lönespecifikation eller kopia på pensionsinbetalning. Du som är resident måste också ha fyllt 16 år, annars krävs en förmyndare. Du ska ha en spansk identitetshandling och kunna ge bevis på yrke enligt lagen om att undvika penningtvätt, till exempel en lönespecifikation eller kopia på pensionsinbetalning.
Om du har ett utländskt bolag, krävs en översättning av registreringsbeviset utförd av en auktoriserad översättare samt ett spanskt bolagsnummer för utländska bolag. Har du ett spanskt bolag (S.L. eller S.A.) måste du ha en kopia på din bolagsregistrering (escritura) hos det spanska handelsregistret (Registro Mercantil), vilket är att jämföra med registreringsbevis, samt organisationsnummer (CIF).

Internetbank

De flesta spanska banker har utmärkta hemsidor där du lätt kan navigera och utföra betalningar och kontrollera ditt konto för att se vilka räkningar som har blivit betalda. Allt finns på engelska.

Olika kontoslag

Precis som i Sverige beror räntans storlek på två faktorer: beloppet och tiden man binder pengarna. I nuläget är räntan så låg att man ofta erbjuder andra sparformer: fonder, fondportföljer, strukturerade deposits eller liknande.

Checkkonto (cuenta corriente) har som namnet säger ett checkhäfte anslutet till kontot och lämpar sig således för dem som föredrar att använda check. Denna typ av konto kan även öppnas i andra valutor. Värdepappersdepå heter cuenta de valores. De flesta banker har ett utbud av olika investeringsfonder. Du kan också få hjälp med att köpa spanska eller utländska aktier. Skatt på reavinst och ränteintäkter för icke-residenta utgår inte eftersom man ska deklarera sina inkomster i det land där man har sin skattemässiga hemvist. Som icke-resident ska du därför fylla i och skriva under ett certificado de residencia hos din spanska bank för att intyga var du är skattskriven. Din bank drar då ingen källskatt på ränteintäkterna.

Bankavgifter i Spanien

Spanska bankers avgifter tillhör de högre i Europa. Det är svårt att ange storleken på de vanligaste avgifterna eftersom det mesta i Spanien, som överallt annars, är förhandlingsbart. Jämför de olika bankernas avgifter och var lite observant på följande:
• Avgift vid mottagande av transferering, både från utlandet och inom Spanien.
• Transfereringsavgifter, och då speciellt inom Spanien, för exempelvis. betalning av räkningar. För räkningar bör man ha autogiro, mer om detta nedan.
• Den årliga avgiften för olika kontotyper.
• Den årliga avgiften för olika slags kontokort.
• Avgift vid växling av valuta, kontant eller check.
• Depåavgift vid aktieinnehav.