Dela

Bilbesiktning i Spanien

Periodisk bilbesiktning i Spanien kallas ITV (lnspeción técnica de vehículos) och är obligatorisk för bilar, lastbilar och motorcyklar. Det finns ITV-stationer på de flesta större orter. Öppettiderna är normalt 9.00–13.00 och 16.00–19.00. Även lördag förmiddag är det i vissa fall öppet. Det är att rekommendera att ringa och beställa tid om man vill slippa lång väntetid. Du kan också be din verkstad eller bilhandlare att ombesörja besiktningen. Det kostar inte mycket och du slipper besväret. Första gången en bil ska besiktigas är efter fyra år. Efter detta ska bilen besiktigas vartannat år och efter tio år ska besiktning ske varje år. Vid besiktningen måste du visa körkort, kvitto på betald bilskatt (permiso de circulación) och inspektionskort (ficha técnica).

Från och med den 15 september 2017 är det obligatoriskt att också visa att det fordon som du ska besikta vid bilbesiktningen ITV är försäkrat. Inspektionen blir inte godkänd förrän kravet har verifierats. Den som inte har mottagit sitt försäkringsbevis på grund av förseningar ska uppvisa kvitto som bevis för betalning av försäkringen för den aktuella tiden. Det är inte alltid säkert att påminnelse om besiktning skickas ut – även om detta ska göras – så kom ihåg när det är dags om din bil är fyra år eller äldre. Om bilen inte blir godkänd får du ett blått formulär där de fel som upptäckts finns noterade. Du har då 15 dagar på dig att åtgärda felen och kan därefter göra en ny besiktning, förhoppningsvis med godkänt resultat. Därefter får du ett formulär med en stämpel på samt ett klistermärke att sätta på högre övre delen av framrutan samt en stämpel i inspektionskortet med besiktningsdatum.