Dela

Spansk inkomstdeklaration

Den spanska inkomstdeklarationen består av ett par delar. Den ena avser sed- vanlig inkomst av typen pension och arbete som skattas med 0–45 procent. Den andra delen avser inkomst av kapital det vill säga räntor, utdelning, handel med värdepapper och avyttring av bostad och skattas med 20–24 procent.
Sedan kommer avdragsbiten. För inkomst av kapital vad avser ränteinkomster gäller att ränteinkomster från hela världen summeras. Spanien behöver inte acceptera utländska källskatter. Det betyder att den som har ränteinkomster från exempel- vis en svensk bank måste informera banken om att han bor i Spanien så att den svenska banken inte drar källskatt på räntan.
Ränteinkomster kan inte kvittas mot ränteutgifter eftersom dessa normalt inte är avdragsgilla i Spanien. Inkomst av kapital vad avser utdelningar summeras. Här gäller i motsats till ränteinkoms- ter att man nästan alltid betalar skatt vid källan. Denna skatt heter kupongskatt och den har du tillgodo i Spanien.

Handel med värdepapper har förmodligen skett vid en utländsk börs. Omvandling till euro sker efter den kurs som gällde den aktuella transaktionsdagen. Vinster får kvittas mot förluster fullt ut. Om en förlust inte kan utnyttjas under ett år kan den sparas i upp till fyra år. Det finns en specialvariant i avtalet mellan Sverige och Spanien. Detta avser när beskattningsrätten övergår från Sverige till Spanien i samband med flytt till Spanien. Från och med utflyttningsdagen har enbart Spanien rätt till beskattning av handel med värdepapper. Vid flytt till de flesta andra länder har Sverige en beskattningsrätt på fem eller tio år efter flytt. I Sverige finns en hjälpregel som säger att om man inte vet inköpspriset kan man använda 20 procent av försäljningspriset som ett fiktivt inköpsvärde. Någon mot- svarande regel finns inte i Spanien.

När deklarerar man i Spanien?

Deklarationen ska inlämnas under perioden maj–juni påföljande kalenderår. Restskatt kan betalas in i samband med att deklarationen upprättas. Alternativt räcker det att betala 60 procent av restskatten när man lämnar in deklarationen och 40 procent i början av november månad. Makar kan välja mellan sär- eller sambeskattning. Man kommer inte att få något slutskattebesked, utan den span- ska skattemyndigheten har fyra år på sig att granska deklarationen. Har man inte fått några frågor under fyraårsperioden så är deklarationen godkänd. Man kan själv ta ut en borrador, som närmast betyder en förtryckt deklaration, där bara de spanska inkomsterna finns med. Denna är till god hjälp vid upprättandet av deklarationen.

Hur vet man om man är skatteresident i Spanien?

Det finns flera olika sätt. Det vanligaste är att man är skriven i Spanien, äger en bostad för permanentboende samt att man deklarerar sina inkomster i Spanien. Den som bor minst 183 dagar i landet per år torde vara skatteresident i Spanien. Skatteverket kan även komma med argument som att barnen går i skola i Spanien, att man spelar golf regelbun- det på sin hemmabana vilket Skatteverket kan upptäcka via kontroll av starttider. Man kan vidare argumentera att bostaden på grund av energiförbrukningens storlek använts permanent.

Kan man få hjälp med deklarationen?

Självklart, ta en titt på vår lista över svensktalande skatterådgivare i Spanien.