Dela

Svensk, internationell eller spansk skola?

Många faktorer ska vägas in och det är viktigt att man överväger de olika alternativen noga. Barnens välbefinnande och trivsel är en förutsättning för att familjen ska lyckas och trivas. En skola bör inte vara för liten eftersom eleverna då kan tvingas till kamratskap i en alltför snäv vänkrets. En alltför stor skola kan ge motsatt negativ effekt, eftersom man då lätt tappar kontakten med lärare och övrig personal. Val av skola bör ske med hänsyn till den typ av karriär du vill att din son eller dotter ska göra i framtiden. Är man utomlands under en kortare tid kan en svensk skola vara att föredra för att underlätta skolanpassningen vid återflyttningen till Sverige. För svenska familjer med barn i skolåldern, som tänker skapa sig ett nytt hem i Spanien, är det därför utomordentligt viktigt att välja en plats där ”rätt” skola finns.

Förskola SpanienI Madrid och på Costa Blanca, Costa del Sol, Mallorca, Teneriffa och Gran Canaria hittar du både svenska och internationella skolor. Har du planer på att i framtiden bosätta dig i andra delar av världen är ofta en engelskspråkig skola att föredra. Vart man än kommer i världen så finns det alltid en engelskspråkig skola att tillgå. Väljer du att placera barnen i en spansk skola, är den statliga spanska skolutbildningen helt kostnadsfri men den är endast på spanska, utan hemspråksundervisning. Detta brukar vanligtvis inte innebära något problem för unga pojkar och flickor som oftast lära sig det nya språket mycket snabbt.
Fördelen med spansk skola är självklart att barnet får lära sig ett nytt språk, som talas av över 300 miljoner människor runt om i världen, och att de lättare kommer att smälta in i det nya samhället. Även föräldrarna kan få en bättre kontakt med det spanska samhället genom barnens spanska skolgång.

Omställningen till en spansk skola är normalt lättare ju yngre barnen är. Om barnen vid flytten till Spanien är äldre och går på högstadiet eller i gymnasiet, kan det vara värt att titta på en svensk eller internationell skola, om sådana finns tillgängliga på orten. Många internationella skolor har ändrat sin utbildning till International Baccalaureate (internationell studentexamen) som numera är internationellt accepterad som kvalifikation för studier i övriga Europa.