Dela

Kommunala skatter i Spanien

Kommunala skatter består av:

  • Fastighetsskatt (Impuesto sobre bienes inmuebles, IBI).
  • Bilskatt (Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica).
  • Värdestegringsskatt på mark (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, även kallad plusvalía).
  • Skatt för öppningstillstånd av en rörelse (Licencia de apertura).

Kommunal fastighetsskatt

Precis som Sverige har Spanien en kommunal fastighetsskatt, IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles), som ska betalas varje år oavsett om du utnyttjar ditt hus eller inte. Både residenter och icke-residenter måste betala denna skatt. Storleken på fastighetsskatten varierar stort från kommun till kommun. Den bygger på taxeringsvärdet (valor catastral) och varierar beroende på om fastigheten ligger i tättbebyggt område eller på landsbygden. Den är normalt 0,5 procent i tättbebyggt område och 0,3 procent i glesbygden men kan i vissa populära tättbebyggda områden gå ända upp till 1,5 procent av taxeringsvärdet. Skatten ska betalas under en bestämd tid under året. Betalningstiden varierar från kommun till kommun. Om skatten inte betalas inom den föreskrivna tiden blir fastighetsägaren påförd en förseningsavgift på 20 procent.

Problemet för utländska fastighetsägare är att kommunen normalt inte skickar en räkning på beloppet, utan man är själv tvungen att kontrollera på rådhuset om det finns en skuld på den kommunala fastighetsskatten. Det är tyvärr fullt legalt från kommunens sida att lägga det juridiska ansvaret på fastighetsägaren.
Om du inte betalar fastighetsskatten hamnar ditt namn först i ett offentligt register som publiceras av de lokala myndigheterna och är en lista på spanjorer och utlänningar med obetalda skulder. Nästa steg är att lägga embargo på fastigheten, ta fastigheten som pant och i vissa fall om skulderna fortfarande inte är reglerade, tvångssälja den på en offentlig fastighetsauktion.
Detta sker många gånger utan att ägaren har en aning om vad som händer. Speciellt utländska fastighetsägare, som bor långt bort och som sällan besöker sitt hus har, milt sagt, blivit överraskade. Deras hus kan alltså ha bytt ägare utan de ursprungliga ägarnas vetskap och kommunen kan – på detta dramatiska sätt – till slut ha drivit in fastighetsskatten.

Det är alltså oerhört viktigt för alla som inte är residenter i Spanien att i tid ta reda på om det finns några obetalda skatter eller avgifter som kan leda till ett embargo på deras fastighet. Detta kan kollas upp på rådhuset.