Dela

Tandläkare och tandvård i Spanien

I det spanska offentliga sjukvårdssystemet ingår inte tandvård, om behovet inte är en följd av till exempel en olycka som kräver operation eller utdragning av tänder. Det innebär att tandvård i de flesta fall betalas av patienten. Skandinavisktalande tandläkare, bland dem väldigt många svenskar, finns på de flesta orter utmed Costa Blanca och Costa del Sol. Även på Mallorca och Gran Canaria finns flera svensktalande tandläkare. Kostnaderna för tandvård ingår normalt inte i privata sjukförsäkringars standardskydd, men kan ofta läggas till mot extra premiebetalning.

Det är otroligt mycket billigare att laga sina tänder i Spanien än i Sverige. ”Dentalturism” har blivit ett begrepp och innebär att du reser till Spanien på semester och samtidigt lagar dina tänder. Är det till exempel fråga om en krona eller en brygga kan hela semesterresan finansieras via den besparing som tandläkarbesöket i Spanien innebär.

Nya regler för tandvård utomlands

Sedan den första maj 2010 gäller Försäkringskassans nya regler angående ersättning för tandvård i Spanien för svenska medborgare. Enligt de nya reglerna existerar två patientgrupper. Den första innefattar personer som bor mer än halva året i Spanien och är utvandrade från Sverige. Är man utvandrad från Sverige och bor och arbetar i Spanien har man ingen rätt till ersättning för tandvård/ tandläkarkostnader.

Pensionärer

Pensionärer får sedan den 1 maj 2010 ett EU-kort från Sverige och intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige vilket inkluderar den svenska tandvårdsförsäkringen och ger rätt till tandvård på samma villkor som personer som är försäkrade i Sverige. Däremot innebär samma vårdförmåner som spanska medborgare i Spanien att svenska pensionärer, liksom spanjorerna, inte har rätt till ersättning för tandläkare/tandvårdskostnader i Spanien.

Svenskar ej residenta i Spanien

Den andra gruppen inbegriper svenskar som delvis bor i Spanien eller är där på tillfälligt besök men som huvudsakligen bor och är försäkrade i Sverige. De har i vissa fall rätt att i efterhand söka ersättning för spanska tandvårdskostnader från Försäkringskassan. Ersättningen för tandvården i Spanien baseras i dessa fall på den ersättning som Försäkringskassan skulle ha betalat om samma behandling hade utförts hos tandläkare i Sverige. Observera att inte all tandvård i Spanien subventioneras av Försäkringskassan, man kan endast i vissa fall ansöka om ersättning för kostnaden man har betalat till tandläkaren.

Tandvård i Spanien