Dela

Dubbelt medborgarskap i Sverige och Spanien

Är det möjligt att ha dubbelt medborgarskap?

Före 2001 var det inte möjligt för en svensk medborgare att ha medborgarskap i både Sverige och det nya landet. Speciellt svenskar som arbetat i olika länder i världen har blivit av med sitt svenska medborgarskap när de ansökt om medborgarskap i det nya landet. Från den 1 juli 2001 blev det möjligt att ha dubbelt medborgarskap. I dag kan du alltså både vara medborgare i Sverige och i Spanien. Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om du får spanskt medborgarskap.

Spanskt medborgarskap

Om man är svensk medborgare och har varit bosatt i Spanien i minst tio år (eller om man är bosatt i Spanien och gift med en spansk medborgare sedan minst ett år tillbaka) har man möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap.

Barn med svensk och spansk förälder

Barn som föds efter 1 april 2015 till en svensk förälder (mamma eller pappa) förvärvar svenskt medborgarskap från födseln, oavsett var barnet föds. Tidigare var lagen inte könsneutral, det vill säga, lagen hade olika regler beroende på om barnets mamma eller pappa var svensk medborgare, och om föräldrarna var gifta eller inte. Om barnets andra förälder (mamma eller pappa) är spansk medborgare får barnet dessutom spanskt medborgarskap från födseln. Det är alltså möjligt att barn förvärvar både spanskt och svenskt medborgarskap från födseln.