Dela

Bilförsäkring & trafikförsäkring i Spanien

Bil-, MC- & fordonsförsäkringar

När du skaffar motorcykel eller bil i Spanien måste du, liksom i Sverige, ha minst trafikförsäkring! Det finns ett antal spanska försäkringsbolag som godkänner bonusintyg från utländska bolag och från andra spanska bolag. Vissa bolag har en maxnivå för en ingångsbonus.

När du begär en offert och tecknar en försäkring behövs diverse uppgifter:

  1. Bilmärke och komplett modellbeteckning med alla siffror och bokstavsbeteckningar, det så kallade kommersiella namnet.
  2. Årsmodell.
  3. Uppgift om eventuell extrautrustning som inte ingår som standard i modellen.
  4. Samtliga uppgifter om ägare, försäkringstagare och huvudsaklig förare: namn, adress, spanskt id-nummer och körkort.
  5. Bonusintyg (även svenskt bonusintyg gäller ibland).

Naturligtvis måste du också uppge vilken typ av försäkring du önskar: endast obligatorisk trafikförsäkring, kanske med tillägg för glas, brand och stöld, eller en helförsäkring med eller utan självrisk.

En varning till försäkringstagare som har barn i familjen, unga släktingar och/ eller personer som nyligen har tagit körkort. Dessa räknar försäkringsbolagen till högriskgruppen och ska de köra din bil bör du kontrollera att försäkringen gäller även med de som förare samt vad konsekvensen blir om de skulle orsaka en olycka. Du kan riskera att få betala tilläggspremie eller en extra hög självrisk. På grund av olycksfrekvensen i Spanien är premierna generellt sett högre än i Sverige och för unga förare med låg eller ingen bonus är de mycket höga.

Assistansförsäkring

Se till att du helst har assistansförsäkring i din bilförsäkring (det ingår ofta) och ta noga reda på hur du ska gå till väga för att utnyttja den. Normalt är du skyldig att ringa ett speciellt telefonnummer för att få till exempel bärgningshjälp. Gör du inte det, kan du inte vara säker på att få ersättning för bärgningen, åtminstone inte med hela beloppet, om du inte har godtagbara skäl för att inte ha vänt dig till den anvisade jourcentralen. Ett exempel på ett sådant godtagbart skäl kan vara att man har fått bilhaveri på tysk motorväg där SOS-telefonerna går direkt till en viss bärgningscentral och helt enkelt inte har möjlighet att ringa den internationella larmcentralen i Spanien. Numera finns även möjlighet att, genom vissa bolags assistansförsäkring, få hjälp vid punktering och bensinstopp.

Avställning och annullering av bilförsäkringen

Helt skilda regler och praxis gäller i olika bolag för besiktning av bilen, att ställa av och/eller annullera bilförsäkringen. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller, särskilt när du byter bolag. Ett exempel på skillnader är kravet på besiktning vid tecknande av hel- eller halvförsäkring. Vissa bolag kräver att deras besiktningsman ska besiktiga bilen om den inte är fabriksny samt upprätta ett protokoll över bilens skick och eventuella skador. Du kan annullera fordonsförsäkringen när du säljer bilen eller tar den till ett annat land och registrerar om den. Såvida man inte har haft någon skada, får man vanligen tillbaka premien för den återstående försäkringstiden. Krav från bolagets sida är att du kan visa kopia av försäljningskontraktet eller omregistreringshandlingen samt lämna tillbaka originalkvittot på den senaste premiebetalningen. I Sverige är vi vana vid att mycket går att klara av via telefon och mejl. Så är det inte i Spanien. I allmänhet kräver man fortfarande originalhandling, försäkringsbrev och kvitto.