Dela

Kostnader, skatt och försäkring för fastighet i Spanien

När du har slutfört din affär och har lagfarten i handen kommer du att betala vissa årliga kostnader och skatter för din fastighet. Dessa är:

Kommunal fastighetsskatt

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) är den årliga fastighetsskatten som normalt betalas en gång om året och senast den 31 december på blankett 210 till den kommun där fastigheten är belägen. Beloppet beräknas utifrån fastighetens skattemässiga värde: typ av egendom, område och värdet på byggnaden. Normalt är denna skatt 0,5 procent av taxeringsvärdet, som på spanska heter valor catastral.

Bostadsrättsförening

I varje bostadskomplex (comunidad de propietarios) är varje bostadsägare skyldig att betala en månadsavgift för underhåll och skötsel av de gemensamma områdena. Kostnaderna varierar beroende på bostadskomplexet och täcker underhåll av trädgårdsområden, pool, eventuella säkerhetsvakter, städning och skötsel av övriga gemensamma utrymmen. El och vatten ingår INTE i denna kostnad.

Sophämtningsavgift

Sophämtning (basura) betalas till kommunen och kostar 100–200 euro per år beroende på fastighetens storlek och belägenhet.

Hemförsäkring i Spanien

Kostnaden för en normal lägenhet på 2–3 sovrum ligger på mellan 300–400 euro per år, vilket då inkluderar både själva bostaden samt lösöret. Det finns flera skandinaviska försäkringsagenter på Costa del Sol som kan erbjuda dig en hemförsäkring. Om du finansierar köpet via en spansk bank kommer banken att erbjuda dig försäkring för ditt boende.

Skatt på förväntad uthyrning

Förmånsvärdeskatt på innehav av en spansk bostad (impuesto sobre la renta de las personas fisicas no residentes) är en statlig inkomstskatt och uppgår normalt till 0,5 procent på taxeringsvärdet men kan variera beroende på kommunen i vilken fastigheten är belägen. Fysiska personer som inte är registrerade i Spanien, det vill säga inte har residencia, och som använder sin bostad för personligt bruk och inte för ekonomiska aktiviteter, är skattskyldiga för fastigheten. Ägandet av en fastighet i Spanien räknas nämligen som fastighetsinkomst och måste därför beskattas även om den i verkligheten inte hyrs ut överhuvudtaget.

Skatt på faktisk uthyrning av bostaden

Om du som icke-resident hyr ut bostaden, måste du betala skatt på hyresinkomsten. Skatten på inkomsterna från uthyrningen är 19 procent. Denna deklareras och betalas löpande kvartalsvis den 20 april, 20 juli, 20 oktober och 20 januari. Från den totala hyresintäkten får du göra ett antal avdrag innan skatten beräknas.

Läs mer om kostnader för el, vatten och avlopp här.