Dela

Skatteexempel vid flytt till Spanien som pensionär

Krångligt? Låt oss ta ett förenklande exempel;

Du har flyttat till Spanien och lyfter allmän pension, tjänstepension (privat sektor) och privat pensionsförsäkring. Vi antar att din spanska skatt, enligt spanska procent. Eftersom skatteavtalet eliminerar dubbelbeskattning kommer den svenska skatten, som i exemplet ovan är lägre än den spanska skatten, att reduceras till noll. Endast den spanska skatten, 28 procent, belastar dina svenska pensionsinkomster. För en pensionär i Sverige (Stockholms län) är den genomsnittliga pensionsinkomsten 2017 cirka 21 600 kronor per månad. Om vederbörande lyfter sin pension när han är bosatt i Sverige blir skatten runt 78 000 kronor per år. Om denna person istället väljer att flytta till sol och värme i Spanien blir motsvarande skatt cirka 45 000 kronor per år, en årlig besparing på omkring 33 000 kronor.

Här följer ytterligare några exempel på beskattning:

Anders och Anna
Anders och Anna är gifta, de pensionerar sig i Spanien och har följande pensioner: Allmän pension 16 000 kronor vardera per månad. Tjänstepension från privata sektorn 8 000 kronor (Anna) respektive 5 000 kronor (Anders) per månad. Deras gemensamma årliga skatt, som bosatta i Spanien, uppgår till cirka 106 000 kronor. Jämfört med om de hade valt att pensionera sig i Sverige blir skatten cirka 60 000 kronor lägre.

Bengt och Boel
Bengt och Boel är gifta och har drivit familjeföretag. De har avsatt medel till pensionen under en lång rad år och deras tjänstepensionskapital, som de planerar att ta ut på fem år, uppgår till fyra miljoner kronor vardera. Den allmänna pensionen beräknas till 17 500 kronor vardera per månad. Slutligen äger makarna varsin pensionsförsäkring värd en miljon kronor, som de väljer att ta ut under fem år. Deras gemensamma årliga skatt som pensionärer i Spanien uppgår till cirka 890 000 kronor. Jämfört med Sverige så minskar deras skatt med runt 270 000 kronor årligen.

Claes och Cecilia
Claes är gift med Cecilia. Värdet på tjänstepensionen (privat sektor) uppgår till totalt 12 miljoner kronor. Claes har beslutat sig för att pensionsmaximera, att ta ut pensionen på fem år. Claes allmänna pension uppgår till 19 000 kronor per månad. Cecilia, som helt saknar tjänstepension, får en allmän pension på 14 000 kronor per månad. Makarnas gemensamma årliga skatt som bosatta i Spanien blir cirka 1,1 miljon kronor. Jämfört med Sverige minskar deras skatt med cirka 330 000 kronor per år.