Dela

Förmögenhetsskatt i Spanien

De flesta spanska regioner har en förmögenhetsskatt. Denna drabbar inte så stor del av de skattskyldiga eftersom grundavdragen är stora. Förmögenhetsskatten beräknas för varje maka för sig, det vill säga det råder obligatorisk särbeskattning. All förmögenhet i hela världen ska tas upp i förmögenhetsdeklarationen på skattemyndighetens blankett 714. För permanentbostaden finns ett fribelopp på 300 000 euro och på övriga tillgångar gäller ett grundavdrag på 700 000 euro.
Totalt grundavdrag uppgår därmed till 1 000 000 euro, eller cirka 10 miljoner kronor. Om förmögenheten är högre än 1 000 000 euro utgår förmögenhets- skatten till en början med 0,10 procent för att därefter stiga till cirka 2,5 procent. Deklarationen ska vara inlämnad och betalad senast den 30 juni påföljande år.

Denna deklaration får inte förväxlas med upplysningsblanketten med skattemyndighetens nummer 720. Blankett 720 ska inlämnas senast den 31 mars och avser förmögenhet utanför Spanien föregående år. På blankett 720 ska man fylla i uppgifter om förmögenheter utanför Spanien, som uppgår till minst 50 000 euro i någon av grupperna fastighet, värdepapper eller bankkonton. En sommarstuga i Sverige, som är värd över 50 000 euro, ska anges på blankett 720 senast den 31 mars. Den som har ett konto hos en bank med ett kapital på 35 000 euro och ett konto hos en annan bank med 20 000 euro ska uppge dessa bägge konton eftersom summan överstiger 50 000 euro.