Dela

Hemförsäkring i Spanien

Vem bör teckna hemförsäkring i Spanien? Jo, alla som hyr eller äger en bostad och som inte har samtliga tillgångar täckta till exempel via sin svenska hemförsäkring. I vissa fall kan hemförsäkringens resedel ge tillräckligt skydd, men den är både begränsad i tiden och gäller bara för vissa skador. Kontakta ditt svenska bolag och ta reda på vad som gäller!

Hyr du en möblerad bostad bör du ha en hemförsäkring för att få ersättning för exempelvis inbrott och stöld, vattenskador och brand, rån på gatan samt ansvar om du själv, familjemedlem, husdjur eller någon av dina ägodelar orsakar skador på annan person eller deras egendom. Du måste också vara uppmärksam på vad som skrivs i hyreskontraktet. Där kan stipuleras vem som ska försäkra vad: hyresvärd eller hyresgäst.

Hyr du ut din bostad ska ditt spanska försäkringsbolag informeras. På försäkringen specificeras om det är korttids- eller långtidsuthyrning. Spaniens lagstiftning när det gäller korttidsuthyrning till turister har ändrats. När du har registrerat din bostad som turistbostad hos myndigheterna ska du komma ihåg att informera ditt försäkringsbolag. Det finns ett flertal täckningar på hemförsäkringar för uthyrda bostäder, såsom rättshjälp, inkomstförlust om bostaden är obeboelig på grund av skada, vandalism vållad av hyresgäst etcetera.

Äger du huset bör du naturligtvis försäkra byggnaden. Har du köpt din lägenhet är det viktigt att ta reda på om ägarföreningen också har byggnaden försäkrad. Men sådana så kallade comunidadförsäkringar har ofta en begränsad täckning. De har oftast inte något skydd mot estetiska skador, vilket betyder att de inte ersätter hela golvet om skadan är på en mindre yta och man inte kan få tag på exakt samma typ av golvbeläggning, som före skadan.
Kontrollera noga vad som är täckt i försäkringen, eventuella maxbelopp för ersättning, självrisk och liknande. Du kan teckna ett komplement till en comunidadförsäkring i vissa bolag, vilket innebär att du få skadetyper täckta, som annars inte ingår i den gemensamma försäkringen.
Dessutom bör du naturligtvis försäkra ditt lösöre, och då är det viktigt att bland annat ställa följande frågor: Hur värderas mitt lösöre om jag förlorar det? Hur går jag till väga vid skada? Hur hög är självrisken? Ersätts vissa skador med ett visst maxbelopp eller i procent av det värde som jag har för mina möbler och annat lösöre? Hur värderar man byggnadsdelen ur ersättningssynpunkt? Var uppmärksam på täckningen för värdeföremål som konst, tavlor, äkta mattor samt smycken och armbandsur.

Till skillnad från skandinaviska hemförsäkringar, har de spanska ingen eller begränsad täckning för personliga föremål, som stjäls utanför hemmet. Därför ska du vara försiktig med din cykel, som endast har täckning i låst garage eller om den står inne i bostaden.

Försäkringsmäklare och försäkringsagenter i Spanien

Det är en otroligt stor skillnad på vilken hjälp du kan få vid skadetillfällen, beroende på genom vilken kanal du har tecknat försäkringen. Är försäkringen tecknad direkt med ett försäkringsbolag, till exempel online eller via telefon, ska du tänka på att det är du själv som måste ta kontakt med försäkringsbolaget för att informera om skadan. Detsamma gäller om du tecknar försäkringen genom en bank, som ger dig ett telefonnummer att ringa om du har en skada. Så länge det rör sig om smärre skador och du själv ska stå för all kontakt, spelar det ingen roll. Problemet uppstår om saken är mer invecklad och du kommer till korta i kommunikationen, dels för att du får tag i en ny person varje gång du ringer, dels på grund av språkbarriärer från alla håll (försäkringsbolagets callcenter, värderingsman, reparatör etc).
Vill du ha en mer personlig hjälp, är det i Spanien vanligt att försäkringen tecknas genom en försäkringsagent eller försäkringsmäklare. Skillnaden är att försäkringsagenten endast får representera ett försäkringsbolag medan försäkringsmäklaren är oberoende och representerar så många försäkringsbolag som de önskar. Gemensamt för både agent och mäklare är att du får hjälp när skadan uppstår. Båda dessa kanaler står oftast för koordinering och kontakt med försäkringsbolag, värderingsman, hantverkare etcetera. Skulle du inte vara tillfreds med ett ersättningserbjudande kan de företräda dig.
Utan en försäkringsagent eller mäklare kan man bli tvungen att själv betala en advokat för att en försäkringstvist ska bli löst. Det är lätt att tro att en försäkring kostar mer om den tecknas genom en agent eller mäklare men lustigt nog är det ofta tvärtom, du får betala mer om försäkringen tecknas direkt hos försäkringsbolagen. Många försäkringsagenter och försäkringsmäklare har fördelaktiga avtal med försäkringsbolagen för sina kunder. På vår sida över företag inom försäkringar hittar du försäkringsmäklare och agenter som du kan tala svenska med.

Värdering

Många blandar ihop marknadsvärdet med försäkringsvärdet. Skillnaden är att marknadsvärdet tar hänsyn till faktorer som storlek på tomt, läge och skick medan försäkringsvärdet bara återspeglar vad det skulle kosta att återställa byggnaden till samma standard som i dag. Lösöret kan bara du värdera, men glöm inte linneskåp, köksutrustning och kläder, det är ju mycket mer än möbler som ingår i lösöret. Tänk också på att värdera kameror, elektronik, smycken, mattor, konst etcetera. Vissa bolag kräver en specifikation av enskilda föremål med värde över ett visst belopp.
Ta reda på vad som gäller i just ditt bolag och din försäkringstyp. Detta är mycket viktigt att tänka på innan en skada sker! Det är bra att spara kvitton på inköp och ta bilder av ditt hem och lägga undan på säker plats. Visserligen finns det en presumtion, det vill säga försäkringsbolaget räknar med att det värde, du har försäkrat ditt hem för, motsvarar värdet på de saker som faktiskt finns. Du har emellertid ett mycket bättre utgångsläge i samband med en skada om du kan bevisas vad en sak har kostat. Var inte underförsäkrad! Du kan inte försäkra annat än hela ditt lösöre. Försäkringsbolaget har rätt till en premie för hela risken det tar. Uppger du för lågt värde riskerar du att inte få ut full ersättning för ditt lösöre vid en skada eller ett inbrott. Detta finns det tyvärr många exempel på.