Dela

Skatteregler i Spanien

Spanien är inte något skatteparadis

Det har det heller aldrig varit, däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns få och låga skatter i Spanien, dessutom var de lätta att undvika. Jämfört med Sverige, där kontrollen via personnummer och samkörningar mellan avancerade datasystem gjort det praktiskt taget omöjligt att komma undan med en enda krona mindre i skatt, blev Spanien under lång tid ett enkelt skatteland att leva i. Men de dagarna är nu förbi och kontrollen är mycket mer effektiv. I dag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länders och precis som i Sverige kan man göra många lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt.

På grund av språket är det ofta omöjligt för en utlänning att sätta sig in i det spanska skattesystemet och när det är dags att deklarera väljer många att få hjälp av en spansk redovisningsbyrå (asesor fiscal) eller en allmän rådgivningsbyrå (gestoria). Det är naturligtvis ingen nackdel om du själv är lite insatt i systemet och vi ska försöka ge dig en viss grundkunskap i hur det spanska skattesystemet fungerar och hur man deklarerar. Lagar och bestämmelser ändras dock kontinuerligt och vi vill därför kraftigt uppmana dig att stämma av med din rådgivare så att du får aktuell information.

 

Kapitlet Skatteregler i Spanien är skrivet tillsammans med Bo Wennertorp äger och driver företaget Global Accounting & Auditing SL som är en svensk revisionsbyrå i Marbella. Kontoret i Marbella öppnades i april 1999 och vänder sig till både privatpersoner och företag. Sedan våren 2018 har Global Accounting även ett kontor i Stockholm. Bo Wennertorp har specialkompetens när det gäller bland annat skattefrågor i relationen Sverige och Spanien. Hans byrå hjälper främst svenskar med företagsetablering, fastighetsköp, bokföring, deklarationsfrågor för privatpersoner och företag, flytt och inskrivning i Spanien (NIE och Residencia) samt skattefrågor i relationen Sverige – Spanien.