Dela

Reseförsäkringar i Spanien

EU-medborgare kan få det blå EU-kortet för resor i EU-länder. Det täcker akut sjukdom medan man är på resa. Utgifter i samband med speciell hemtransport på grund av sjukdom och olycka täcks inte av EU-kortet. Det är en kostsam utgift, därför är det en god idé att komplettera med en privat reseförsäkring. Är du resident i Sverige kanske du redan har täckning i din hemförsäkring, annars kan du ofta komplettera med en svensk reseförsäkring. Är du resident i Spanien finns många olika reseförsäkringar där hemtransport är inkluderad. Till skillnad mot hemförsäkringar från Skandinavien, där reseförsäkring är inkluderad, täcker de spanska hemförsäkringarna varken sjukdom eller olycka under resa. Därför är det extra viktigt för residenter i Spanien att tänka på att teckna en reseförsäkring, när man ska resa utanför Spanien.

EU-kortet

Du begär ett EU-kort från Försäkringskassan i Sverige. Det är ett sjukförsäkringskort, som ger dig rätt att få vård i Spanien om du blir akut sjuk och kanske hamnar på sjukhus. Har du inte kortet med dig på resan, måste du betala för vården själv men kan få ersättning om du tar med dig kvitto hem till Sverige. EU-kortet gäller dock inte för hemtransport om du blir allvarligt sjuk. Önskar du det skyddet måste du komplettera med andra privata försäkringar.

Reseförsäkring via betalkort

Om du har köpt din resa med ett betalkort, har du normalt ett visst skydd genom en försäkring som är kopplad till köpet. Exakt vilket skydd du har varierar mellan olika typer av betal- och kreditkort. Följande skydd är vad som vanligen ingår: avbeställningsskydd för resa, ersättning för försenat bagage, ersättning för självrisk för din bostad och bil under tiden du är bortrest och ersättning för självrisk på hyrbil.

Reseskydd via hemförsäkring

Genom din hemförsäkring ingår nästan alltid ett visst reseskydd till Spanien. Detta täcker sjukdomskostnader, eventuell akut hemtransport, stöld eller annat brott samt skador på bagage. Kontrollera detta noga med ditt försäkringsbolag. Om det är en bra hemförsäkring med en stark reseförsäkring kan den även täcka en akut hemtransport till Sverige, som kan kosta flera hundra tusen kronor.

Extra reseförsäkring

Vill du komplettera skyddet hos ditt betalkort och din hemförsäkring inför resan till Spanien, kan du teckna en extra försäkring för en specifik resa. Speciellt viktigt är detta om du tänker stanna länge i Spanien. Ska du vara borta flera månader är det bra att höra med ditt försäkringsbolag om det finns någon tidsgräns för hur länge reseskyddet räcker och vad du behöver komplettera med. När du har blivit lycklig ägare till en bostad i Spanien har du ett helt annat behov av olika försäkringsskydd. Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, fordonsförsäkring, mfl försäkringar i Spanien. Du kanske inte är i behov av alla, men det är viktigt att veta vad som finns på marknaden.

I vår lista över försäkringsmäklare och försäkringsagenter där du kan prata svenska hittar du företag där du kan få hjälp att hitta rätt försäkring.