Dela

Arvsskatt i Spanien

Arvsskatt för resident och icke-resident

Vem måste deklarera och betala arvsskatt i Spanien? Alla som vid dödsfall ärver egendom i Spanien är enligt lagen eller testamente i princip skyldiga att göra en arvsskattedeklaration i Spanien, oavsett om det är lagen enligt hemvistprincipen eller nationalitetsprincipen som tillämpas. Om arvinge har residencia i Spanien, är han/hon skyldig att betala arvsskatt för all egendom han/hon får genom arv, oavsett var den är belägen. Om arvinge inte är resident i Spanien är han/hon bara skyldig att betala arvsskatt för den egendom som han/hon ärver och som är belägen i Spanien (t.ex. fast egendom eller pengar på banken).
Arvsskattens storlek beror på tre faktorer:

  • Arvslottens storlek, skatten är dessutom progressiv.
  • Arvinges eller testamentstagares släktskap med den avlidne.
  • Arvinges eller testamentstagares egen förmögenhet.

Förslag till nya arvskatteregler i Andalusien

I Andalusien har vi en av Spaniens högsta arvsskatter vilket har diskuterats mycket och påverkat många som har varit skrivna i Andalusien. Den 20 september 2017 kom de två partierna PSOE och Ciudadanos överens om att ändra arvsskatten i Andalusien. Detta förslag har ännu inte godkänts eller blivit fastställt i budgeten för 2018 men man räknar med att förslaget kommer att godkännas. De nya arvsskattereglerna är enligt förslaget följande

  • Dödsfallet sker efter den 1 januari 2018.
  • Ett fribelopp införs på 1 miljon euro per arvtagare.
  • Den som ärver ska vara änka/änkling, barn, barnbarn, föräldrar, mor/farföräldrar.
  • Om någon i ovanstående kategori ärver mer än 1 miljon euro beräknas. arvskatten enbart på det värde som överstiger 1 miljon euro.
  • Arvtagare som har en egen förmögenhet på över 1 miljon euro omfattas inte av de nya reglerna.
  • Anhöriga, som bror, syster, kusin, morbror, farbror, faster och moster, omfattas inte av de nya reglerna.
  • Om den som ärver inte omfattas av de nya reglerna gäller fribeloppet på 250 000 euro.

Man räknar med att cirka 200 personer per år ärver mer än en miljon euro i Andalusien. Den som ärver 1 miljon och en euro efter den 1 januari 2018 kommer endast att betala arvsskatt på en euro. Fribeloppet på en miljon euro gäller per arvtagare.