Dela

Skola i Spanien

Det har blivit allt vanligare att svenska barnfamiljer väljer Spanien som sitt nya bosättningsland. Ett av de viktigaste besluten blir då att välja skolform. Svensk, internationell eller spansk skola? På den frågan finns inget standardsvar. Tiden för vistelsen i Spanien har ofta stor betydelse för valet. En annan grupp som väljer Spanien som bosättningsland är de ungdomar som efter avslutad skolgång i Sverige vill fortsätta studierna på högskola eller universitet i Spanien. Då kommer frågorna alltid upp om studiemedel, hur utbildningen från Sverige blir bedömd av spanska utbildningsmyndigheten, hur universitetssystemet fungerar i Spanien och slutligen hur man praktiskt gör för att ansöka om inträde till ett spanskt universitet.