Dela

Resident i Spanien eller inte – Den spanska utlänningslagstiftningen

Om du är resident eller inte i Spanien beror på hur många dagar du vistas i landet per år. Om du vistas mer än halva året (på skattespråk minst 183 dagar per år) är du resident i Spanien, vare sig du vill eller ej. Du kan alltså inte välja om du vill vistas mer än halva året i landet. Numera är det svårt för myndigheten att kontrollera din vistelse här men du ska ändå vara försiktig. Kommunikationen mellan Sverige och Spanien har utvecklats mycket under det senaste årtiondet. De tidigare residencia-korten har numera ersatts med ett certifikat för register av personer inom unionen (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión), ett papper som intygar att man är registrerad och bosatt i Spanien.

Den nya spanska utlänningslagstiftningen, som trädde i kraft den 2 april 2007, innebär i korthet följande. EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare som räknar med att uppehålla sig mer än tre månader per år i Spanien är skyldiga att skriva in sig i det centrala utlänningsregistret hos utlänningskontoret (Oficina de Extranjeros) i den provins där de tänker bosätta sig. Om det inte finns något utlänningskontor i provinsen, får man registrera sig hos polisen (Comisaría de Policía). Man måste lämna in ansökan (formulär EX16) personligen till utlänningskontoret alternativt polisen tillsammans med giltigt pass eller nationellt id-kort. Sökande får ett NIE-nummer och ska sedan gå till banken och betala avgiften för att därefter återvända till utlänningskontoret för att få sitt registreringsbevis. Registreringsbeviset utfärdas omgående. Tidigare fick man en legitimation i kreditkortsformat, som nu är ersatt av detta bevis.

Registreringsbeviset utfärdas i pappersform och man behöver inte bära det med sig. Däremot ska man kunna identifiera sig med pass eller nationellt id- kort, om polisen begär det. Det finns inget krav på att visa att man har arbete eller pension eller dylikt. Efter fem års legal vistelse i Spanien har man rätt att få permanent uppehållstillstånd. Pensionärer kan få permanent uppehållstillstånd redan efter tre års vistelse i landet. Ansökan lämnas in till utlänningskontor alter- nativt polis. Familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare som finns inskriven i utlänningsregistret har rätt att bo i Spanien. Följande familjemedlemmar kan få uppehållskort:

 1. Make/maka, registrerad partner.
 2. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning.
 3. Föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn.

Slutligen bör påpekas att de EU/EES-medborgare som har gällande uppehållstillstånd i Spanien inte behöver låta registrera sig förrän giltighetstiden löpt ut. Inskrivning i utlänningsregistret görs bara en gång, då registreringsbeviset inte behöver förnyas.

Ska jag bli resident eller icke-resident?

Den fråga som orsakar mest huvudbry hos svenskarna i Spanien är frågan om att bli resident eller inte i Spanien.

Fördelar med att vara resident i Spanien

 • Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Lagen förutsätter som huvudregel att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år.
 • När du säljer din bostad och köper en ny som är minst lika dyr som den du säljer så får du uppskov med eventuell reavinst. Kravet är även här att du har bott permanent i den sålda fastigheten i minst tre år. Ett spanskt uppskov med för att reavinsten på den avyttrade fastigheten försvinner.
 • Som resident slipper du betala ett förmånsvärde på din spanska fastighet.
 • Är du pensionär och inskriven i den spanska försäkringskassan får du all offentlig läkarvård och mediciner gratis. Icke-resident person som tillhör svensk försäkringskassa får bara akut läkarvård gratis.
 • Du får rösta i de spanska kommunalvalen. Däremot får du inte rösta i valet till spanska parlamentet.
 • Värdepappersaffärer (reavinster, räntor och utdelningar) ska deklareras i Spanien, vilket medför i stort sett en halvering av skatten jämfört med svensk skatt.
 • Som resident har du alla fördelar och rättigheter som en spanjor har. Enda undantaget är att du ej får rösta i valet till spanska parlamentet.

Vad är fördelen med att inte vara resident i Spanien

 • Man slipper deklarera sina inkomster i Spanien. Enbart den statliga deklara tionen av fastighetsinnehavet behöver deklareras för den som äger sin spanska bostad.
 • Många vill ”flyta omkring” utan att finnas i något spanskt register.
 • Den som inte kan bli skattemässigt utskriven ur Sverige kan uppleva det jobbigt att vara resident i två länder och väljer då att vara resident enbart i Sverige.