Dela

Skatt i Sverige vid köp av bostad eller flytt till Spanien

Den normala gången för en svensk som flyttar till Spanien är följande: Först åker man på semester ett par veckor. Sedan upprepar man detta gång på gång tills man blir så förälskad i landet att man köper en fritidsbostad, men har fortfarande kvar sitt huvudsäte i Sverige. Sista steget är att man beslutar att flytta ut från Sverige, både fysiskt och skattemässigt och blir mantalsskriven och fast boende i Spanien.

Vad får då dessa olika steg för skattemässiga konsekvenser i Sverige?

Ja, som turist i Spanien blir det ingen skattemässig effekt. Köper du en bostad här så gäller speciella skattelagar och flyttar du permanent så skattar du som en spanjor. Frågorna blir många. Behöver man fortfarande deklarera i Sverige efter utflyttningen och vad händer skattemässigt om man bor halva året i Sverige och halva i Spanien? Är ett permanent uppehållstillstånd (residencia) och mantalsskrivning i Spanien tillräckligt för att slippa skatt i Sverige? Ja, det är bara några av de otaliga frågor som dyker upp när beslutet ska tas om en eventuell flytt till Spanien. Vi ska försöka reda ut några av begreppen och ge råd och anvisningar om var det går att få mer information när svaren inte är självklara. Eftersom lagarna i Sverige, och då speciellt skattelagarna, ständigt ändras bör uppdaterad information inhämtas när flytten blir aktuell. Informationen i detta kapitel bör användas som en vägledning och inte som en lagtext.

Kapitlet Skatt i Sverige vid köp av bostad eller flytt till Spanien är skrivet tillsammans med Bo Wennertorp äger och driver företaget Global Accounting & Auditing SL som är en svensk revisionsbyrå i Marbella. Kontoret i Marbella öppnades i april 1999 och vänder sig till både privatpersoner och företag. Sedan våren 2018 har Global Accounting även ett kontor i Stockholm. Bo Wennertorp har specialkompetens när det gäller bland annat skattefrågor i relationen Sverige och Spanien.