Dela

Spanska Försäkringskassan / Seguridad social

Det spanska socialförsäkringssystemet

För att få sjukvårdsförmåner i Spanien innan du börjar ditt arbete, ska du begära ett intyg från Försäkringskassan som visar att du har tillhört den svenska socialförsäkringen. Utan intyget riskerar du att själv få betala hela vårdkostnaden. När du vistas tillfälligt i Spanien för att söka arbete, har du under max tre månader rätt till sjukvårdsförmåner på samma villkor som medborgarna i Spanien. Kontakta Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i god tid före avresan till Spanien och begär de intyg som krävs. Om dina familjemedlemmar inte förvärvsarbetar har de också rätt till samma socialförsäkringsförmåner som du har, även om de skulle vara bosatta i ett annat EU-land än Spanien.

Barnbidrag finns inte i Spanien, däremot är varje barn avdragsgillt i deklarationen. Som ansluten till spanska försäkringskassan får man full ersättning för kostnader vid sjukdom och betalar bara en liten del av läkemedelskostnaderna. För att få spansk arbetslöshetsersättning vid tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom fordras att man har arbetat minst tre månader, är registrerad på arbetsförmedlingen och att de sociala avgifterna har betalats under minst tolv månader av de sex år som ligger före den inträffade arbetslösheten. Om frånvaron från arbetet beror på en vanlig sjukdom eller en olycka som inträffat utanför arbetet får man 60 procents ersättning av den föregående månadens lön under de första 20 dagarna och därefter 75 procent. Denna sjukersättning får man under en maximal tid av 20 månader. Därefter kan arbetstagaren bli klassad som provisoriskt arbetsoförmögen under ytterligare max 4,5 år och ersätts under den tiden med 60 procent av lönen.

Om personen inte kan återgå till arbetslivet efter dessa cirka sex år blir han/ hon ansedd som permanent arbetsoförmögen och kan få förtidspension. Obligatorisk pensionering sker i Spanien vid 65 års ålder men kan i vissa fall ske redan vid 60 år. Storleken på pensionen beräknas proportionellt i förhållande till det antal år man har arbetat och slutpensionen är framför allt baserad på de senaste åtta årens inkomst. För att få full pension måste man ha betalt sin socialförsäkringsavgift i minst 35 år. För att få pension överhuvudtaget måste man ha betalt sin socialförsäkring under minst 15 år, varav två måste vara bland de senaste åtta åren före pensionsåldern. Har man tillhört systemet mellan 15 och 35 år får man en reducerad pension efter en procenttabell.