Dela

Körkort i Spanien

Svenskt eller spanskt körkort

Precis som i Sverige måste man vara 18 år för att ta körkort för bil och motorcykel över 125 kubik. För moped (max 50 kubik) behöver man endast ha uppnått 14 år och för lätt motorcykel (max 125 kubik) är åldersgränsen 16 år och här behövs också körkort. Giltighetstiden för spanskt körkort är tio år om föraren är under 65 år. Efter 65 år fyllda ska det förnyas vart femte år. Vid förnyelse genomgår man ett lämplighetstest på en läkarmottagning. Fortfarande gäller också att en svensk turist, det vill säga en svensk medborgare som inte är i Spanien mer än sex månader varje år och inte har spansk residencia, får köra sin svenskregistrerade bil i Spanien med sitt giltiga svenska körkort.

Nya regler för förnyelse av svenskt körkort

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i Spanien ska fortsättningsvis förnya körkortet och få ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i Spanien. Med permanent bosättning avses bosättning under minst 183 dagar varje kalenderår. Reglerna sedan några år tillbaka är nämligen att medborgare från annat EU-land skrivna i Spanien måste byta till spanskt körkort i samband med att detta går ut eller senast inom två år efter flytten till Spanien. Det innebär att om man redan är skriven i Spanien får man inte längre förnya sitt kort i Sverige. Fast boende svenskar i Spanien ska vid förnyelse av sitt körkort vända sig till DGT (La Dirección General de Tráfico) för att ersätta sitt svenska körkort med ett spanskt. Det svenska körkortet bör bytas ut i god tid innan det går ut.

Byta sitt svenska körkort mot ett spanskt

Du kan också byta ditt svenska körkort till ett spanskt. Enligt svensk lag kan en svensk som har permanent uppehållstillstånd i Spanien inte förnya sitt svenska körkort. Detta innebär att du måste ansöka om spanskt körkort när ditt svenska inte längre är giltigt. Detta görs hos Tráfico.

Kan jag använda mitt svenska körkort?

Kanske undrar ni nu vad som sker med de personer som har ett svenskt giltigt körkort? Svenska körkort behöver man inte byta in mot ett spanskt. Men när ett svenskt körkort går ut, och om personen i fråga har anmält utflyttning ur Sverige och registrerat sig som fast boende i Spanien, så kan man inte söka om ett nytt svenskt körkort, då måste ett spanskt körkort sökas. När man ansöker om ett spanskt körkort första gången, efter att ha varit innehavare av ett svenskt, så tar proceduren lite längre tid, då den spanska polisen kontaktar den svenska för att få en bekräftelse på att personen i fråga verkligen är innehavare av ett svenskt giltigt körkort. Innan den bekräftelsen har kommit sker ingenting.

Kan en svensk turist köra en spanskregistrerad bil?

Ja, och numera räcker det att köra bilen med ägarens tillstånd om alla papper är i ordning och trafikförsäkringen är betald. Enligt lagen krävs ett skriftligt godkännande från ägaren men i praktiken accepterar polisen ett muntligt godkännande samt alla bilpapper i ordning. Skulle polisen bedöma att skäl föreligger för kontroll, kan du i undantagsfall bli tvungen att presentera ett skriftligt intyg från bilens ägare att du har tillstånd att låna bilen. Du kan köra bilen med ditt svenska körkort. Du får också som turist i Spanien köra hyrbil.