Dela

SINK – Skatt i Sverige för fast bosatta i Spanien

Vissa inkomster kommer att bli beskattade i Sverige även om svenska Skatteverket anser dig skattemässigt utflyttad från Sverige. Detta gäller inkomster som har en stark anknytning till Sverige. Det gäller exempelvis:

 • Fastighetsinnehav i Sverige, t.ex. inkomst från uthyrning av fritidsbostad
 • Kapitalvinstskatt (tidigare benämnd reavinstskatt) från försäljning av en bostad belägen i Sverige
 • Styrelsearvode från svenskt företag
 • Inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige
 • Lön eller pension från offentlig anställning i Sverige

Övriga inkomster beskattas i Spanien med undantag för SINK, som jag strax återkommer till. Utflyttningsåret beskattas du i Sverige för alla inkomster som du erhållit under perioden den 1 januari till utflyttnings- dagen. Kontantmässig fördelning gäller, det vill säga du ska likviditetsmässigt ha fått inkomsten innan utflyttningsdagen för att behöva deklarera inkomsten i Sverige. Lön, pension, ränteinkomster och utdelningar ska beskattas i Sverige i den mån du har erhållit inkomsten (till dig) innan utflyttningsdagen. En specialregel gäller mellan Sverige och Spanien vad avser vinst vid avyttring av aktier. Normalt beskattas dessa i Sverige fem eller tio år efter utflyttning. Men i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien skattas aktieavyttring enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Inkomster som kommer från Sverige, trots att du bor i Spanien (främst pension), skattas i Sverige enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

SINK

Alla svenska medborgare, som är utflyttade till Spanien, och för den delen utflyttade till i stort sett vilket land som helst, måste betala SINK-skatt på inkomster från Sverige. För de flesta innebär detta att pension och anställningsinkomster från Sverige ska beskattas i Sverige enligt regler för SINK. Denna skatt är en definitiv skatt som inte ska deklareras. Utbetalaren av pensionen eller lönen ska på uppdrag av Skatteverket dra SINK-skatten i samband med utbetalning av lönen eller pensionen samt leverera skatten till svenska Skatteverket. Det finns inga avdragsgilla kostnader att dra av mot SINK-skatten.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att man ska få SINK-skatt:

 • Du får inte ha väsentlig anknytning till Sverige.
 • Du får inte stadigvarande bo i Sverige.
 • Du får själv ansöka om SINK-skatt. Detta görs på Skatteverkets blankett 4350 ”Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”.

Om du får din SINK-ansökan beviljad gäller följande:

 • Du betalar 25 % i SINK-skatt på ersättningen du får från Sverige (för de flesta vanlig pension).
 • Du slipper deklarera inkomsten i Sverige.
 • Du får inte göra ett enda avdrag mot dina inkomster.
 • Utländska medborgare betalar 0 % i SINK-skatt.

Vad gäller om du är berättigad till SINK-skatt men inte önskar betala skatten? SINK-skatten måste du ansöka om. Om du inte vill ansöka om denna skatt, skattas dina inkomster från Sverige enligt inkomstskattelagens sedvanliga regler. Det betyder att du har rätt till avdrag för resor till och från arbetet, ökade levnadskostnader, ränteavdrag, grundavdrag, jobbskatteavdrag samt avdrag för ROT och RUT. Vidare innebär ditt val att du måste upprätta en sedvanlig svensk inkomstdeklaration. Ditt val mellan traditionell beskattning av dina inkomster och SINK-skatt bör du informera Skatteverket om på blankett 4350 ”Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”. Under övriga upplysningar skriver du att du vill betala sedvanlig skatt på dina inkomster och att du inte önskar utnyttja reglerna om SINK. Om du ångrar dig kan du i efterhand ändra dig i valet mellan SINK och traditionell beskattning. En sådan ändring kan göras fem år bakåt.