Dela

Dubbelbeskattning för pensionärer & Sveriges skatteavtal med Spanien

Det räcker inte med att konstatera vad den svenska och den spanska skatten är, man måste även studera Sveriges skatteavtal med Spanien. Detta avtal, som bland annat är till för att undvika dubbelbeskattning, fastställer vilket land som får beskatta olika pensionsinkomster. Sverige har ett skatteavtal med Spanien sedan lång tid tillbaka. För att kunna tolka avtalet måste pensionsinkomsterna delas upp i olika beståndsdelar:

  • Allmän pension
  • Tjänstepension från offentlig anställning (kommun, stat, landsting)
  • Tjänstepension från privat anställning
  • Eget privat pensionssparande

I det skatteavtal som Sverige har ingått med Spanien får, förenklat uttryckt, endast Sverige beskatta tjänstepension som har tjänats in i anställning hos offentlig sektor, det vill säga kommun, stat och landsting. Övriga pensioner får, med några få undantag, beskattas av både Sverige och Spanien. Skatteavtalet ser dock till att det inte blir någon dubbelbeskattning eftersom ett slags avräkning sker där man tar hänsyn till vilken skatt som erlagts i respektive land. Effekten av detta blir att Spanien, ditt bosättningsland, kommer att räkna ut din skatt enligt Spaniens egna interna lagregler. När denna skatt har beräknats kommer Sverige, det land varifrån din pension utbetalas, att avräkna den svenska SINK-skatten.