Dela

Livförsäkring, ansvarsförsäkring, pensionsförsäkring mm i Spanien

Följande försäkringar kan också tecknas vid behov. Be ditt försäkringsbolag om en offert och jämför gärna flera bolag med varandra för att komma fram till den mest fördelaktiga, eller gå till en försäkringsmäklare eller försäkringsagent som hjälper dig hitta rätt på skandinaviskt språk.

Ansvarsförsäkring

Du kan teckna en separat ansvarsförsäkring för exempelvis din hund eller häst, om du jagar eller fiskar. Oftast finns detta med i din hemförsäkring under rubriken RC, det vill säga Responsabilidad civil. Har inte din hemförsäkring denna täckning, så finns möjlighet att få det i en separat försäkring.

Livförsäkring

Livförsäkringar kan i Spanien också vara av flera typer. Du kan försäkra ditt eller någon annans liv men du kan också inkludera total och permanent invaliditet, professionell invaliditet och allvarliga sjukdomar. Professionell invaliditet betyder att du inte längre kan utföra ditt normala jobb och därför blir invaliditetsbedömd. Total och permanent invaliditet betyder att du inte alls kan arbeta eller klara dig själv. Skulle du till exempel drabbas av hjärtattack, cancer, stroke eller få behov av dialys, kan du ta ut en del av försäkringskapitalet och använda under din livstid för att till exempel söka vård hos specialist, som du måste betala för själv, betala för assistent med mera.

Pensionsförsäkringar

Man kan teckna två huvudtyper av pensionsförsäkringar i Spanien, vi kan kalla dem Pensión och Jubilación. Pensión innebär ett pensionssparande i fonder som medför skattefördelar. Man får göra avdrag på det sparade kapitalet i sin deklaration, nackdelen är att det inte är möjligt med förtida uttag, först vid huvudpensionsåldern 65 år. Då beskattas också utfallande belopp. Jubilación har inga skattefördelar men du har å andra sidan tillgång till ditt kapital efter första sparåret.
Båda typerna kan kombineras med livförsäkringsmoment och du kan välja att vid uttaget ta kapitalet eller en periodisk inkomst. Det går också att bestämma sig för ett mindre uttag samt att sätta in make/maka som förmånstagare vid dödsfall. Minimibeloppen att inbetala är ofta låga, cirka 60–100 euro i månaden.

Begravningsförsäkring

Vem hade trott att detta är den mest sålda försäkringstypen i Spanien? Men så är det alltså. Denna försäkring har en lång tradition i det här landet och tecknas ofta redan när ett barn kommer till världen. Fördelen med denna försäkring är att familjen inte behöver tänka på allt det praktiska i samband med ett dödsfall. Det tar försäkringen hand om. I Spanien går det bara några dagar från ett dödsfall till själva begravningen. Det kan vara väldigt stressande för en familj som samtidigt sörjer en förlorad familjemedlem. Här kommer begravningsförsäkringen in och familj och vänner behöver inte bekymra sig för dödsattest, begravningsförberedelser etcetera. Man betalar vanligen en årlig premie för en begravningsförsäkring. Är man äldre kan försäkringen tecknas genom ett engångsbelopp. Man kan också välja att inkludera täckning av transport till sitt ursprungsland.

Båtförsäkring

Har du en båt, behöver den naturligtvis vara försäkrad precis som allting annat. Den bör försäkras mot skador som kan uppkomma på grund av olyckshändelser som brand, explosion, kollision, grundstötning med mera. Men se till att också olyckshändelser som kan skada båten på land, vid transporter, uppläggning, förvaring och reparationsunderhåll är täckta av försäkringen. Dessutom bör man vara försäkrad mot skador som båten kan orsaka tredje part. I detta ingår både materiella skador och personskador samt även skador på båtens passagerare. Till detta hör också rättsskydd i vilket det bör ingå juridiskt bistånd. Även ägaren med familj bör vara täckta mot skador som man kan drabbas av under färd, då man går ombord och i land och om man till exempel åker vattenskidor efter båten. Dessutom bör man vara täckt mot stöld och stöldförsök av båten och dess utrustning. Den kanske inte minst viktiga punkten i en båtförsäkring är assistansdelen – möjlighet att få hjälp 24 timmar om dygnet. Tänk på att det i de flesta båtförsäkringar bara är en person som har rätt att köra motorbåten. Är ni fler som ska köra och vara täckta av försäkringen, bör ni kontakta ert försäkringsbolag och inkludera namn på alla som ska köra motorbåten i försäkringen.

Golfförsäkring

Alla golfare kan glädja sig åt att man kan ta försäkring för såväl sin privata golfbil som för kostnaderna för att bjuda på den traditionella rundan champagne i samband med hole-in-one. Ansvarsförsäkring ska tecknas för golfbilen. Några få försäkringsbolag erbjuder också halv- och helförsäkring för den.

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring i Spanien innehåller numera samma goda skydd som vi är vana vid i Sverige – du kan teckna försäkring för både byggnad och lösöre. I Spanien är det vanligt att du måste teckna försäkring för byggnaden även om du bara hyr lokalen. Detta framgår i så fall av hyresavtalet. Har du gjort omfattande ombyggnationer av inredningen så bör också detta försäkras. I Spanien är det nämligen vanligt att man hyr en råyta som man sedan själv får inreda för att anpassa till verksamheten. Men du bör som företagare också ha en ansvarsförsäk-ring, vilken man numera rekommenderar högre värden på än tidigare, då EU:s regler för bland annat företagsansvar, produktansvar och professionellt ansvar medför risk för att större skadeståndsbelopp kan bli utdömda i framtiden än vad som tidigare varit fallet. Till sin företagsförsäkring kan man också lägga en liv-, sjuk-, olycksfalls- eller pensionsförsäkring samt försäkring för företagets bil eller bilar.

På det hela taget kan försäkringsbolagen erbjuda ett skräddarsytt paket, beroende på omständigheter, specifika önskemål och behov från kunden. Därför är det viktigt att du noga går igenom villkoren tillsammans med ditt försäkringsbolag. Arbetar du som egenföretagare (autónomo) i Spanien är privata sjukförsäkringar, inkomstbortfallsförsäkringar och vård- och omsorgsförsäkringar avdrags- gilla med upp till 500 euro per person på den årliga deklarationen. Det gäller för egenföretagaren, make eller maka och hemmaboende barn upp till 25 år. Tänk på att dessa regler kan ändras från skatteår till skatteår.