EuropabesiktningDela

Costa del Sol > Proffs

Europabesiktning erbjuder byggteknisk rådgivning i Spanien

Företaget Europabesiktning, som i Sverige erbjuder sin service genom konsultföretaget Eminenta, erbjuder också byggteknisk rådgivning på hus och lägenheter i Spanien. Besiktningen kan göras vid både försäljning och köp av bostad, samt vid en skadeutredning eller vid kontroll av utfört byggarbete. Samtidigt kan Europabesiktning ge råd kring saker som har med arkitektur eller renovering samt ut- eller ombyggnationer av bostaden att göra.
”Det finns många skandinaver i Spanien som efterfrågar en professionell besiktningsfirma”, säger besiktningsman Pia Engman. ”Gemensamt för skandinaver i utlandet är behovet av trygghet vid både köp av ny bostad och vid renovering av befintlig bostad. Det är alltid ett stort beslut att köpa en ny bostad, speciellt utomlands, och bostadens tillstånd är mycket viktigt när man skriver under köpekontrakt. Samtidigt har säljaren inte samma ansvar och plikter som vid fastighetsköp i Sverige”, berättar Pia.

Europabesiktning är en oberoende verksamhet som inte samarbetar med varken byggherrar eller fastighetsmäklare, för att därmed kunna erbjuda kunden de mest objektiva och mest korrekta resultaten utan att blanda in andra verksamheters kommersiella intressen.

Pia Engman är utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och har därefter vidareutbildat sig hos Eminenta för att bli besiktningsman och energiexpert. Pia är dessutom certifierad vid Svenska Byggingenjörers Riksförbund.
Pia Engman besöker Marbella en gång i månaden men skulle någon vara intresserad av ett annat datum eller ett möte på en annan plats i Spanien kan även det avtalas..

Kontaktperson

Pia Engman

info@europabesiktning.se + 46 700 356 202

Europabesiktning, Costa del Sol

Hallsjö
Kämpingevägen 86
231 93 Trelleborg