Svensk-Spanska Handelskammaren i BarcelonaDela

Spanien > Klubbar

HANDELSKAMMAREN I BARCELONA

Cámara de Comercio Hispano-Sueca de Barcelona

Vi är den viktigaste affärsplattformen mellan Sverige och Katalonien, grundad 1988. Vi är en handelskammare med ett omfattande nätverk av kontakter, företag och yrkesverksamma som är specialiserade på kommersiella och juridiska frågor mellan de två länderna. Detta breda nätverk tillsammans med våra institutionella länkar i båda länderna gör att vi kan hjälpa dig med alla former av kommersiella eller juridiska frågor så att du kan utveckla din affärsidé i Spanien.

Kammaren är en organisation som helt finansieras av dess medlemmar samt via konsulttjänster och events. Vi har för närvarande cirka 100 medlemmar från olika sektorer. Styrelsen består av, utöver Sveriges Ambassadör i Spanien, 16 medlemmar, alla framstående företagare i affärsförbindelser mellan Spanien och Sverige. Dessa deltar aktivt i utvecklingen av kammarens olika aktiviteter. Det är fritt fram för varje medlem att bli en del av styrelsen.

Att vara medlem i kammaren innebär också att man tar ställning till att stödja god affärssed och svenska värderingar. Även om kammaren inte är en statligt finansierad organisation är den en fullvärdig medlem i Team Sweden, ett internationellt nätverk av olika svenska organisationer utomlands under ledning av respektive svenska ambassader.

Kammaren upprätthåller ett nära samarbete med Svenska handelskammaren i Madrid eftersom majoriteten av företag som har verksamhet i storstäderna täcker marknadsmässigt hela den iberiska halvön och i vissa fall den sydamerikanska. Tillsammans utvecklar vi evenemang och webbseminarier, samarbetar i Team Sweden, skapar skalfördelar för våra medlemmar och delar information och kommunikation. Båda kamrarnas ordföranden intar en plats i respektive styrelse.

Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona i sociala medier

Kontaktperson

Johan Cavallini

info@cchsbcn.com +34 620 918 143

Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona, Spanien

Carrer de Mallorca 279
08037 Barcelona