LinguaiurisDela

Sevilla > Juridiska tjänster, Översättning & Tolkar

Tolkning och juridisk rådgivning

Linguaiuris erbjuder juridisk rådgivning i såväl spansk som svensk rätt till företag, organisationer och privatpersoner samt företräder klienter inför domstolar och andra myndigheter i Spanien och Sverige.

Vi har erfarenhet och erbjuder tjänster inom följande rättsområden:

  • Spansk och svensk civilrätt: familjerätt och fastighetsrätt
  • Internationell privaträtt: upprättande av testamente och äktenskapsförord med lagvalsklausul, ansökan om verkställighet av utländsk dom (exekvatur)
  • Skatterätt: främst deklarationer relaterade till fastighetsinnehav och fastighetsöverlåtelser, undanröjande av dubbelbeskattning
  • Förvaltningsrätt: bygglovsärenden, överklagande av kommunala beslut beträffande stadsplanering
  • Domstolsprocesser i Spanien och Sverige: tvistemål om avtalsbrott och skadestånd, europeiskt betalningsföreläggande, vårdnadstvister, mål enligt Haagkonventionen om olovligt bortförande av barn, brottmålsprocess mot ockupanter.

Linguaiuris i sociala medier

Kontaktperson

Charlotte Andersson

charlotte@linguaiuris.com

Linguaiuris, Sevilla

Paseo de las Delicias 1
41001 Sevilla