Scan LawDela

Alfaz del Pi, Costa Blanca > Advokater

Scan Law är ett skandinaviskt advokatkontor i Alfaz del Pi på Costa Blanca, mellan Alicante och Valencia. Scan Law ägs och drivs av den norske advokaten Erik C. Saunes och av den svenska rådgivaren Ann-Sofie Österberg de Serna.

Behôver du en advokat i Spanien?
Vi bistår skandinaver med intressen i Spanien, antingen de bor här permanent eller bara delar av året. Våra klienter är privatpersoner, advokater, egna företagare och bolag. Genom vårt kontaktnät täcker vi hela spanska fastlandet samt Balearerna och Kanarieöarna.

De problem och utmaningar som skandinaver möter i Spanien är mångartade. Det kan t.ex. gälla arvskiften, dödsbouppteckningar, försäljning eller köp av fast egendom, banklån, kontakter med spanska myndigheter, spansk självdeklaration, upprättande av spanskt testamente, etc. Mycket av arbetet sker då på ett språk och efter regler som de flesta skandinaver har liten eller överhuvudtaget ingen kännedom om, vilket i sin tur kan ge upphov för missförstånd och ett icke önskat resultat med förödande följder.

Vi anser att förutsättningen för att lyckas med det man vill göra i Spanien är att man ska kunna kommunicera på sitt eget språk med någon som förstår vad man vill och som kan landets lagar och förordningar.

Om du låter oss hjälpa dig med dessa göromål så får du mindre bekymmer och mer tid för att uppnå dina mål eller kanske helt enkelt bara för att uppleva Spanien.

Kontaktperson

Erik Saunes

erik@scanlaw.no +34 685 412 635

Scan Law, Alfaz del Pi, Costa Blanca

C/. Pau Cassals 16
03581 El Albir